We zijn goed bezig hoor. Tegen 2020 67% van wilde dieren verdwenen

Onder die kop vervolgt newsmonkey: Je leest het goed: dat betekent dat over een jaar of vier het wilde dieren-bestand dus maar een derde meer zal zijn van wat het vijftig jaar geleden was. (…) Het tempo waarin het aantal wilde dieren afneemt, wordt omschreven als “schrikbarend”. Het rapport is samengesteld door wetenschappers van het WWF en de Zoological Society of London. Het rapport trekt z’n conclusies op basis van onderzoek naar 14.000 populaties van 3.700 diersoorten. 

Van de 3.700 diersoorten die gemonitord werden, zijn er 300 met uitsterven bedreigd door onze eetgewoonten: ze worden gejaagd om op te eten of omdat mensen geloven dat delen van hun lichaam geneeskundige krachten hebben. Andere bedreigingen zijn onder meer de bijvangst tijdens vissen, milieuvervuiling en klimaatverandering.

In rivieren en meren is het nog erger: daar zijn sinds 1970 81% van de dierenpopulaties verdwenen.

WWF Nederland: Dat staat in het nieuwe Living Planet Report van WNF dat vandaag verschijnt. WNF publiceert het rapport elke twee jaar om de staat van aarde en de mate waarin de mens beslag legt op de natuurlijke rijkdommen in beeld te brengen. Deze elfde editie laat zien dat de mens de allesbepalende factor op aarde is geworden. Als het wereldwijde natuurverlies in het huidige tempo doorgaat kan de omvang van populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën in 2020 met gemiddeld 67 procent zijn afgenomen.(…) Daardoor ligt de oplossing ook binnen handbereik. Ingrijpende keuzes voor een duurzame landbouw die de natuur niet langer schaadt, het consumeren van duurzaam voedsel, en de overstap naar groene energie kunnen het tij keren. (…) Zo is de panda terug (China), de lynx (Europa), bever en otter (Nederland). (WWF Nederland)

Geweldig, toch! 300 van 3700 soorten bedreigd, en al 4 soorten geherintroduceerd. Nog maar 296 soorten te gaan 😉

Lees het Living Planet Report 2016: bij WWFop nl.wikipedia

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *