We are doomed

Zijn we “gedoemd”? Is het klimaat dermate ontregeld dat de mensheid, of toch het grootste deel ervan, en in elk geval onze welvaartsmaatschappij, ten dode is opgeschreven, en dan mogelijk al tegen 2050, misschien nog eerder?

Defaitisme, doemdenken, de apocalyps… vaak onterecht gebleken en even vaak geridiculiseerd.

Toch hier een paar denkers & wetenschappers (en de lijst wordt langer…) die niet te beroerd zijn om het woord “doem” te noemen:

  • Guy McPherson: observeert sedert jaren het klimaat, en ziet + honderd destructieve klimaatprocessen, met onderling versterkende feedback-loops… mensheid foetsie voor 2026
  • Mayer Hillman (Brits sociaalwetenschapper, °1931) interview The Guardianoptimism about the future is wishful thinking… accepting that our civilisation is doomed could make humanity rather like an individual who recognises he is terminally ill. Such people rarely go on a disastrous binge; instead, they do all they can to prolong their lives”
  • Paul Kingsnorth (Brits activist, °1972), oprichter Dark Mountain Projectwe are walking away from the stories that our societies like to tell themselves… we are looking for other stories, ones that can help us make sense of a time of disruption and uncertainty”.
  • Jem Bendell lanceerde het concept “Deep Adaptation” zie blogbericht met update 2019