Wat we zien gebeuren

 

Biodiversiteit

Biodiversiteit = verscheidenheid aan levensvormen binnen een ecosysteem, of een gehele planeet (wikipedia). Behoud van de biodiversiteit lijkt soms te gaan over “het behoud van de rode bosmier in Bommershoven” 😉 maar veel belangrijker is: alleen een biodivers ecosysteem is op termijn in staat om de menselijke samenleving te ondersteunen, met zgn. ecosysteemdiensten (wikipedia). Met name via de voedselproductie. Denk maar aan veredeling van gewassen, bestuiving door insecten, of gezond bodemleven (biodiversiteit.nl). Bijen dood = mensen honger.
De biodiversiteit gaat er overal ter wereld zo sterk op achteruit dat het functioneren van ecosystemen en daarmee de stabiliteit van de menselijke samenlevingen in gevaar komen. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek in samenwerking met het VN-milieuagentschap Unep. ipsnews.beucl.ac.uk 15/7/2016)

[/responsivevoice]

  [responsivevoice voice=”Dutch Female” buttontext=”Beluisteren”]

CO2-uitstoot

CO2-uitstoot in 2015: 1e jaar boven 400 ppm (zegt Wereld Meteorologische Organisatie) (WMO op wp)
If humanity wishes to preserve a planet similar to that on which civilization developed and to which life on Earth is adapted, paleoclimate evidence and ongoing climate change suggest that CO2 will need to be reduced [from current levels] to at most 350 ppm.” Dr. James Hansen (350.org)
Vertraging: de CO2-uitstoot van vandaag zal pas over een aantal jaren een opwarming van y°C veroorzaken. Of nog: de opwarming van vandaag is het gevolg van CO2-uitstoot van 10 jaar of langer geleden. Andersom: een drastische reductie vandaag zal de volgende jaren (decennia) toch nog voor bijkomende opwarming zorgen. (time lag, iopscience.org, 2015)
[/responsivevoice]

Extreem weer

Klimaatwetenschappers twijfelen er niet aan dat extreme weersomstandigheden verband houden met de klimaatchaos. Maar bewijzen is moeilijk, al komt daar verandering in:

Global dimming

Het tegendeel van global warming, kan je zeggen: we vervuilen zodanig, dat ons stof een mist creëert, die het zonlicht deels tegenhoudt, en dus… de aarde afkoelt. Toch zal global dimming ons niet redden, de trein dendert ongehinderd voort…

Paradoxaal genoeg zou het plots stilvallen van alle pollutie tot een massale opwarming leiden, omdat de “beschermende” stofmist dan optrekt!

 

Golfstroom vertraagt

Als de golfstroom vertraagt of stilvalt, krijgen we in N.W.-Europa geen opwarming, maar het klimaat van Canada.

 

Methaanuitstoot

Het gevaar rond methaan heeft verschillende kanten. Uitstoot komt van onder meer:

  • landbouw: koeien (methaan in boeren en scheten) + rijstvelden
  • gas- en olieleidingen (lekken)
  • natuurlijk methaan: de gevreesde “methaanbommen”, zie hieronder

Methane levels in the atmosphere are now rising at their fastest pace in decades

  In deze video (15′, juni 2016) bespreekt Paul Beckwith een meta-studie (review) over het effect van klimaatverandering op methaanuitstoot in het noordpoolgebied (zeebodem + permafrost Siberië). Allerlei factoren spelen mee, niet alle volledig in kaart gebracht. Heel wat methaan wordt opgenomen of geneutraliseerd voor het in de atmosfeer kan komen, maar de Noordpool warmt op en het noordpoolijs vormt niet langer een schild tegen methaanuitstoot. Dit ondermijnt de stabiliteit van het hele klimaatsysteem aan de noordzijde planeet, met het risico op omvangrijke methaanuitstoot in de atmosfeer (en methaan = kortstondig, maar erg krachtig broeikasgas).Een meta-studie van VS-geologen (feb. 2017, web, pdf) tempert dit risico, zeker van methaanuitstoot uit de diepere zee. Paul Beckwith bespreekt de studie in 6 korte video’s.

Toch nuanceren:

 

Noordpool ijsvrij

Links korte intro-video: noordpoolijs smelt weg in 25 jaar… Wat op de Noordpool gebeurt, blijft niet op de Noordpool. De hele wereld zal er de gevolgen van ondervinden. (Paul Beckwith)
Noordpoolijs raakt verpulverd. Het smelten van zee-ijs en sneeuwkap verdonkert het noordelijk zeeoppervlak, dat daardoor meer zonlicht absorbeert, en dat leidt opnieuw tot verder wegsmelten van sneeuw en ijs. Gevolg: temperatuurverhoging wereldwijd, waardoor de straalstromen verstoord raken, met als gevolg zwaardere stormen en meer regen, maar ook droogtes in andere gebieden. Dit gaat binnen korte tijd de voedselproductie aantasten. Dit is een klimaatnoodtoestand, en we moeten dringend alles uit de kast halen om te remediëren:

 

Oceanen verzieken

Oceaanverzuring

In elk van de vijf tijdperken in de geschiedenis van de aarde waarin tal van diersoorten zijn uitgestorven, was er steeds sprake van een verzuring van de oceanen. Vandaag de dag vindt de verzuring honderd keer sneller plaats dan in elk ander tijdperk in de afgelopen 55 miljoen jaar en het is de vraag of de thans levende soorten zich snel genoeg kunnen aanpassen.
Europees Milieu Agentschap 11/7/2016

  • oceaanverzuring is nadelig voor de calcium-houdende huls van myriaden micro-kreeftjes en andere levensvormen, die de basis van de oceanische voedselketen vormen (noaa.gov)
  • ocean collapse: Marine food chains at risk of collapse (guardian, okt. 2015)
  • blogbericht global-warning-ocean-warming

Minder zuurstof

Naast de verzuring werd recent vastgesteld dat ook het zuurstofgehalte van de oceanen daalt: slecht nieuws voor zeeleven!

Oceanen warmen op

De oceanen absorberen het grootste deel van de opwarming van de Aarde. Dat leidt tot stijging van de zeespiegel, maar ook tot een verlaging van het zuurstofgehalte.

 

Opwarming

We gaan nu al naar +1°C t.o.v. het pre-industriële niveau (of is het al bijna 2°C nu?), en dit fenomeen reageert met vertraging… (afbeelding: wikipedia)

Hittegolven

 

Straalstroom verstoord

In dit filmpje (15′) wordt aangetoond dat de straalstroom bizarre routes volgt, met lange-termijn gevolgen voor het weer (auteur Beckwith werd er zwaar op aangevallen, maar zet zich schrap, zie blog).

 

Waterschaarste

Woestijnvorming

 

Zeespiegel stijgt

Voorlopig nog een erg traag fenomeen, al zien we ook hier duidelijk een versnelling (Mother Earth Net 26/5/2017)

Zon, zonnecyclus

De Aarde ondergaat ook invloed van de zonnecycli: beïnvloeden die het klimaat?

 

Zuidpool: ijs breekt af + mosgroei

Het ijs op de Zuidpool (Antarctica) werd eerst als stabiel en onveranderlijk beschouwd, en is tussen 2000 en 2014 zelfs lichtjes toegenomen. Maar zowel gletsjers op land als ijsplateaus op zee, kalven af, zie:

 

Controleer het zelf !