Waarschuwing van David Attenborough

David Attenborough waarschuwtDe Britse natuuronderzoeker David Attenborough heeft dinsdag in een digitale VN-Veiligheidsraad gewaarschuwd dat klimaatverandering de grootste bedreiging ooit is voor de veiligheid van de mens. Hij wees de 15 leden in de vergadering, voorgezeten door de Britse premier Boris Johnson, op hun plichten en verantwoordelijkheden: ‘Ik benijd u niet om de verantwoordelijkheid die dit op u allen legt.’

If we continue on our current path, we will face the collapse of everything that gives us our security: food production, access to fresh water, habitable ambient temperature and ocean food chains. And if the natural world can no longer support the most basic of our needs, then much of the rest of civilisation will quickly break down. Please make no mistake. Climate change is the biggest threat to security that modern humans have ever faced. I don’t envy you the responsibility that this places on all of you and your governments. Some of these threats will assuredly become reality within a few short years. Others could, in the lifetime of today’s young people, destroy entire cities and societies, even altering the stability of the entire world. Perhaps the most significant lesson brought by these last 12 months, has been that we are no longer separate nations, each best served by looking after its own needs and security. We are a single, truly global species whose greatest threats are shared and whose security must ultimately come from acting together in the interests of us all. I do believe that if we act fast enough, we can reach a new stable state. It will compel us to question our economic models and where we place value, invent entirely new industries. Recognise the moral responsibility that wealthy nations have to the rest of the world and put a value on nature that goes far beyond money and through global cooperation. We may achieve far more than tackling climate change. We may finally create a stable, healthy world where resources are equally shared. We may, for the first time in the entire history of humanity, come to know what it feels like to be secure.

Als we doorgaan op onze huidige weg, zullen we te maken krijgen met de ineenstorting van alles wat ons onze veiligheid geeft: voedselproductie, toegang tot zoet water, een leefbare omgevingstemperatuur en voedselketens in de oceaan. En als de natuurlijke wereld niet langer onze meest elementaire behoeften kan ondersteunen, zal een groot deel van de rest van de beschaving snel uiteenvallen. Vergis u alstublieft niet: klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de veiligheid waar moderne mensen ooit mee te maken hebben gehad. Ik benijd u niet de verantwoordelijkheid die dit op u en uw regeringen plaatst. Sommige van deze bedreigingen zullen al binnen enkele jaren zeker werkelijkheid worden. Anderen zouden, in het leven van de huidige jongeren, hele steden en samenlevingen kunnen vernietigen, en zelfs de stabiliteit van de hele wereld kunnen veranderen. Misschien wel de belangrijkste les die we uit deze afgelopen 12 maanden kunnen trekken, is dat we geen afzonderlijke naties meer zijn, die ieder het best gediend zijn door voor de eigen behoeften en veiligheid te zorgen. We zijn één enkele, werkelijk mondiale soort die de grootste bedreigingen delen en waarvan de veiligheid uiteindelijk moet komen uit het gezamenlijk optreden in het belang van ons allemaal. Ik geloof wel dat als we snel genoeg handelen, we een nieuwe stabiele staat kunnen bereiken. Het zal ons dwingen onze economische modellen ter discussie te stellen, onze warden te herzien, en volledig nieuwe industrieën uit te vinden. Erken de morele verantwoordelijkheid die rijke landen hebben voor de rest van de wereld en geef waarde aan de natuur die veel verder gaat dan geld. Door mondiale samenwerking kunnen we veel meer bereiken dan het aanpakken van de klimaatverandering. We kunnen eindelijk een stabiele, gezonde wereld creëren waar hulpbronnen gelijk worden gedeeld. We kunnen, voor het eerst in de hele geschiedenis van de mensheid, eindelijk ervaren hoe het voelt om veilig te zijn.
(vertaling met dank aan https://www.reverso.net/)

Bronnen: