VS: veiligheidsdiensten verwachten spoedig klimaatmigraties

Klimaatverandering zal naar verwacht meer intense en frequente extreme weersfenomenen veroorzaken, weerpatronen verstoren, en meer algemene klimaateffecten hebben zoals stijging van het zeeniveau. Dit zal vrijwel zeker duidelijke rechtstreekse en indirecte sociale, economische, politieke gevolgen hebben, met veiligheidsimplicaties, en dit gedurende de volgende 20 jaar. Deze effecten zullen vooral tot uiting komen daar waar de bevolking verder geconcentreerd wordt in klimaatgevoelige streken zoals kustgebieden, regio’s met watertekort en alsmaar groeiende steden. Deze effecten zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, en dit tijdens de volgende twee decennia, hoewel volgens modellen de meest dramatische effecten verder in de toekomst zouden liggen.
Implications for US National Security of Anticipated Climate Change, Office of the Director of National Intelligence (dni.gov), 21/9/2016 (rapport, pdf)

Wat zo markant is aan dit rapport, volgens mashable:

  • gevolgen van klimaatverandering voor nationale veiligheid: niet meer in verre toekomst, maar binnen volgende vijf, twintig jaar
  • instabiel klimaat zal massamigraties op gang brengen
  • concrete voorbeelden van klimaat-gerelateerde sociale onrust (bv. “food for jihad” in Mali)
  • vrees voor totale instorting van sommige staten als gevolg van klimaatchaos.

Toevoeging 26/10: Climate change wars are coming and building walls won’t help, top general warns (independent.co.uk)