Vier graadjes maar?

earth101.is vroeg aan vier wetenschappers wat een planeet die 4 graden warmer wordt, nu eigenlijk voorstelt.

Gavin Schmidt: Een van de meest sprekende analogieën is die van de laatste ijstijd: de zeespiegel lag toen zo’n 120 meter lager dan nu, met gigantische ijskappen over Noord-Amerika, Ijsland, het grootste deel van Europa. De gemiddelde temperatuur was toen slechts 5° C lager dan vandaag. Of denk aan een anti-ijstijd in de andere richting, vijf graden warmer, dat betekent een totaal andere planeet. En vier graden is maar een graadje minder.

Kevin Anderson: Een absolute catastrofe! Vier graden warmer op een koude winterdag, dat maakt niet veel uit, maar dit gaat om een planetair gemiddelde, dus ook inclusief de oceanen. De landtemperaturen stijgen in dat geval nog meer. Bovendien treden grote geografische verschillen op: sommige regio’s worden nog veel heter, en bij hittegolven gaat het helemaal mis, temperaturen lopen dan wel negen of tien graden hoger uit, bovenop de hittegolf. We zijn helemaal niet aangepast om daarmee te leven, en vier graden is een grondige verstoring, ook van ecosystemen. Denk aan bestuiving van planten, aan voedselproductie, maar ook aan onze fysieke infrastructuur, dat alles raakt snel in verval, met wereldwijde spanningen en oorlog als gevolg.

Erik Conway: Grote gevolgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Uitgestrekte landbouwgebieden worden woestijnen, sterk stijgende zeespiegel, met meerdere meters niet centimeters zoals nu (met onze 0.8 graden hoger). Het wordt een totaal andere wereld, in essentie een ijsvrije wereld.

Erick Fernandes: Een andere planeet, we zullen de onze niet meer herkennen.


Interview: What would a four degree warmer world mean to us? Gavin Schmidt is the Director of the NASA Goddard Institute for Space Studies; Kevin Anderson is professor of energy and climate change at the University of Manchester, and deputy director of the Tyndall Centre; Erik Conway is, with Naomi Oreskes, the author of Merchants of Doubt (2010) and The Collapse of ‘Western’ Civilization (2014); and Erick Fernandes is Adviser on Agriculture, Forestry & Climate Change at the World Bank.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dOT-QySQE

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *