Vatikaan: red de biodiversiteit of we zinken

Een 3-daagse conferentie over biodiversiteit op het Vatikaan, georganiseerd door de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. De conclusie is hard:

Conclusion: The Ultimate Drivers of Destruction
The short-range solutions to the problem of preserving biodiversity are many, and dealt with extensively in the literature of conservation biology (Sodhi and Ehrlich 2010). But these will all prove to no avail unless the basic drivers of extermination — continued population growth, policies seeking economic growth at any cost, overconsumption by the rich, and racial, gender, political, and economic inequity (including failure to redistribute) — are addressed. Collectively addressing these are possibly the greatest challenges civilization has ever faced.
Conclusie: Wat drijft ons naar de ondergang
Er zijn tal van korte termijnoplossingen  voor het behoud van de biodiversiteit (zie o.m. Sodhi en Ehrlich 2010). Toch zullen ze niet helpen, tenzij de fundamentele drijfveren van uitroeiing worden aangepakt: aanhoudende bevolkingsgroei, een beleid van economische groei ten koste van alles, overconsumptie door de rijken, en raciale, gender-, politieke en economische ongelijkheid (het ontbreken van herverdeling). Die drijfveren samen aanpakken is misschien wel de grootste uitdaging die de beschaving ooit heeft gekend.

Lees het persbericht bij environmentalhealthnews.org, of bij de Pauselijke Academie voor Wetenschappen.

Om even te herinneren wat biodiversiteit voor ons doet:

These services include preserving and regenerating soil, fixing nitrogen and carbon, pollinating crops, recycling nutrients, controlling floods, filtering pollutants, maintaining a genetic library, operating the hydrological cycle, controlling pests and disease vectors, maintaining the gaseous composition of the atmosphere, and providing cultural, intellectual, spiritual, and aesthetic inspiration. “Ecosysteemdiensten” (biodiversiteit) omvatten o.m. instandhouding en regeneratie van de bodem vasthouden van stikstof en koolstof, bestuiven van gewassen, voedingsstoffen recycleren, overstromingen tegengaan, verontreinigingen filteren, een genetische bibliotheek bijhouden, de watercyclus beheren, bestrijden van plagen en ziekten, de atmosfeer in balans houden, en het leveren van culturele, intellectuele, spirituele en esthetische inspiratie.

Bron: rapport van de conferentie.
How to Save the Natural World on Which We Depend
PAS-PASS Workshop, Casina Pio IV, 27 February-1 March 2017