Tag archieven: permacultuur

Permacultuur: post-apocalyptisch project van Pablo Servigne

Voor een keer geen Amerikaan, maar een Belgisch-Franse agronoom, met een vurig pleidooi voor permacultuur, een landbouw zonder olie of machines. Na een tour d’horizon van de komende instorting geeft hij praktijkvoorbeelden van duurzame overleving: permacultuur in Cuba na de Amerikaanse blokkade, maar eerder ook de “Victory Gardens” in de VS, de overlevingslandbouw in de buitenwijken van Londen en Parijs, en een aantal kleinschaliger experimenten…

Geen illusies of fantasieën

  • voor permacultuur is ontzettend veel hoofdwerk (studie van complexe biosystemen) en handenarbeid (weinig of geen machines) nodig
  • er is in bijna al die praktijkgevallen eerst honger geleden (of geteerd op noodvoorraden), maar door op een sociale manier mee te werken met de natuur, is men eruit geklauterd. Een moeilijk, maar hoopgevend, post-apocalyptisch project.  Helaas is de flexibiliteit in Europa bedroevend klein, vanwege onze padafhankelijkheid.

Bronnen

Leuke serie om in de sfeer te komen, deze BBC Wartime Farm uit 2012 (8×60 minuten):

Na de instorting: Mobus pleit voor permacultuur

Prof. Mobus, een autoriteit in systeemtheorie, volgt het klimaatdebacle al jaren, maar geeft nu toe zich grondig vergist te hebben. Lees hier een samenvatting van zijn blogartikel “Climate Chaos and More”:

Toen ik jaren geleden begon te bloggen, had ik eerlijk gezegd niet verwacht nog getuige te zullen zijn van einde van onze beschaving,. Natuurlijk zag ik duidelijk de trends (energie, klimaat, sociaal), en pleitte ik voor een andere levensstijl, maar de echte catastrofe, die zou voor na mijn tijd zijn [Mobus is prof-met-pensioen]. Nu ben ik er niet meer zo zeker van. (…) In feite is het eindspel al ingezet. Mijn Italiaanse collega Ugo Bardi heeft het over de “Klippen van Seneca” (de Romeinse filosoof Seneca schreef dat welvaart gradueel toeneemt, en dan plots ineenzakt, alsof je van een klip zou storten). Mijn eigen simulatiemodellen van civilisaties bevestigen die curve: een plotse instorting zodra de groeilimieten zijn bereikt. Alleen realiseerde ik me niet hoe dicht we bij die klip waren.

Het zal ons niet lukken onze beschaving zoals we die kennen, te redden met technologische trukjes. (…) Inzake energie hadden we onze hoop gesteld op alternatieve bronnen. Maar dat lukt niet: de transitie is onvoldoende om deze energiehongerige beschaving te redden. Het is een race die we aan het verliezen zijn. Volgens mij is het “game over”, ik kan me niet voorstellen dat we de levensstijl waar we aan gewend zijn geraakt, kunnen voortzetten in de 21e eeuw. Zelfs als we bij wonder CO2 uit de atmosfeer zouden halen, kunnen we de catastrofale opwarming niet tegenhouden.

Ik heb in mijn werk zoveel mogelijk factoren ingecalculeerd (zie mijn blogarchieven). Ik hoop dat de berekeningen fout zijn, maar ik heb nog geen fouten gevonden (behalve de voorspelling dat de chaos voor NA mijn tijd zou zijn). Het spijt me dat ik niet meer mensen met gezag en invloed heb weten te overtuigen.

Mijn advies is: trek de wildernis in [“head for the hills” – Mobus leeft in het NW van de VS].  Wie de wildernis intrekt, kan hopelijk overleven. Mijn voorspelling is niet het totaal uitsterven van homo sapiens, wel het verlies van onze technologische maatschappij. En die instorting is nodig om de biosfeer te vrijwaren zodat nieuwe soorten kunnen opbloeien, zoals gebeurd is bij vroegere extincties.

Zelf overleef ik het niet (te oud). Maar wat ik oprecht hoop, is dat sommige overlevers erin zullen slagen een pakket basiskennis te bewaren. Ik denk dan aan systeemwetenschap, en een praktisch uitvloeisel ervan, de permacultuur [menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is, wikipedia]. Daarmee kan opnieuw een sociaal opbouwproces op gang gebracht worden, met lessen uit de fouten van het heden: blind geloof in kapitalisme, materialisme en economische groei.

O ja, en veel geluk!