Tag archieven: oceanen

Klimaatchaos in september 2019?

Doemberichten maken is een ondankbare job: meestal komen ze niet (meteen) uit, en sta je voor schut. Na Guy McPherson (die de chaos al in september 2018 zag komen, zie dit blogbericht) is het de beurt aan Sam Carana (wie?) van Arctic News Blog.Hij voorspelt mogelijk onheil in september… 2019.

De redenering gaat, kort door de bocht, als volgt:

 • recent onderzoek bevestigt dat soorten (men bedoelt: de mens) plots kunnen uitsterven door “co-extinctie”, dwz omdat hun ecosysteem instort (massa-extinctie), niet omdat hun soortspecifieke tolerantiedrempel wordt overschreden (want die ligt bij de mens vrij hoog)
 • die instorting-door-co-extinctie zou ingezet kunnen worden bij een plotse temperatuurstijging van pakweg 5°C
 • dit kan veroorzaakt worden door een plotse explosie van methaan, als gevolg van bv.
  • influx van warm oceaanwater, bv. na een forse El Nino (zie figuur hieronder)
  • aardbeving(en) in de zeeën rond Groenland
  • finale smelting van het poolijs

het verdwijnen van soorten als gevolg van de uitputting van hun hulpbronnen — een proces dat bekend staat als ‘co-extinctie’ — is meer dan waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit


Influx van warm oceaanwater en gevolgen (Arctic News)

Of deze “voorspelling” nu exact uitkomt of niet, doet minder ter zake. Punt is dat de voorspelling geloofwaardig is, het zou kunnen. En dat weinig mensen, laat staan overheden, daar schijnen om te malen. Remember de Cubaanse rakettencrisis van 1962? De wereld stond op de rand van een fatale atoomoorlog. Die is er gelukkig niet gekomen omdat enkele mensen aan de top het hoofd koel hielden. Maar het was bepaald niet onzinnig om in die omstandigheden het ergste te vrezen, en te hopen op verantwoordelijkheidszin bij wereldleiders. Die is nu nogal zoek, om het zacht uit te drukken.

Beachfront na orkaan Florence? Opgeven!

Na de orkaan Florence pleit auteur Orrin Pilkey ronduit voor het definitief verlaten van kwetsbare kuststreken.

In dit boek Retreat from a rising sea (ISBN 9780231168458) zette Pilkey dat al uiteen in 2017:
Feit: de zeespiegel stijgt. Over enkele decennia zullen honderden miljoenen mensen die langs kusten leven, zich moeten terugtrekken naar hoger en veiliger terrein. Bovendien leidt de zeespiegelstijging tot zwaardere stormen, die gebieden verder landinwaarts gaan overstromen. Daarbij wordt kritieke infrastructuur zoals waterzuivering en energievoorzieningen verwoest, en ontstaat enorme, onomkeerbare vervuiling vanwege plaatsen en bedrijven met giftig afval. Dit boek legt uit wat die stijgende oceanen zullen doen met kuststeden, en pleit voor drastische maatregelen die we nu moeten nemen om kwetsbare bevolkingsgroepen te verplaatsen.

Als we bij deze beelden van Florence de financiële consequenties overwegen, wat dan met een overstroming in België/Nederland? “Definitief verlaten” zal bij ons allicht geen optie zijn, maar wat dan wel in een situatie zoals Als de dijken breken (vrt – youtube)? Dijken blijven verhogen of duinen opspuiten? Een dure en niet-duurzame optie.

Project Medea: hoe de CIA (VS) en GRU (Rusland) Noordpoolgegevens deelden

In de jaren ’90 werkten de CIA (VS) en de GRU (Rusland) samen in een geheim project “Medea” om gegevens uit te wisselen over de Noordpool, en het smelten van de ijskap. Die samenwerking kwam er niet zomaar, wel op initiatief van Al Gore, tot dusver een van de meest klimaatbewuste toppolitici in de VS. Al Gore wist de CIA er niet alleen van de overtuigen om samen te werken met de GRU, maar ook om de klimaatgegevens te delen met wetenschappers in beide landen.
Opmerkelijk in de film is dat de officieren en wetenschappers aanvankelijk erg stroef tegenover elkaar stonden in de werkvergaderingen, maar na een tijd erg collegiaal met elkaar omgingen, en uiteindelijk elkaar als medestanders gingen beschouwen in een bezorgdheid om wat zij zagen gebeuren aan de Noordpool.
De Russen hadden een veel omvangrijker collectie gegevens, die teruggingen tot regelmatige expedities vanaf de jaren 1950. De Amerikanen hadden dan weer gesofistikeerder waarnemingstechnieken en computers.

Zodra George Bush was aangetreden (2001), werden de budgetten voor Medea geschrapt, en ging de samenwerking verloren. Toch heeft de uitwisseling een grote stimulans betekend voor het klimaatonderzoek in beide landen.

Lees het bericht bij Earth Network News
Film: ‘US and Russian secret service collaboration on climate change’ (DW-documentaire,42 minuten, ook op youtube)

Climoji: de klimaat-emoji

Emoji zijn een taaltje apart geworden, maar tot voor kort kon je er niet mee over het klimaat praten: er bestaan geen emoji over vervuiling, bosbranden of zeespiegelstijging. En dus gingen artiesten Marina Zurkow en Viniyata Pany aan het werk om een set mobiele stickers over het klimaat te ontwerpen: Climoji.

De icoontjes tonen smeltende ijsbergen, hongerende ijsberen, dode bomen, en mensen die verdrinken. En, misschien meest sprekend van al, de walvis met plasticfles in zijn buik.

Climoji begon als een kunstproject, gesteund door de Green Grants van New York University. maar Zurkow wil veel verder gaan, en de climoji introduceren bij facebook, en hopelijk ook bij het Unicode Consortium dat nieuwe emoji moet goedkeuren. Voorwaarde is dan wel dat de climoji eerst meer ingang vinden bij een breder publiek.

Hieronder nog enkele climoji. Lees verder bij The Verge 15jan2018

ITV waarschuwde al in 1981, Edward Teller in 1959

Op 8 december 1981 zond ITV de profetische documentaire “Warming Warning”. Clips uit de film zijn nu vrijgegeven via CarbonBrief.org. De clips bevatten sfeerbeelden, en interviews met een aantal klimaatwetenschappers. Sommigen van hen zien er op de film ehct jong uit, en zijn intussen “grijze eminenties” in de klimaatsector.

Intussen stapelen zich ook de bewijzen op dat op de hoogste niveaus van bedrijven en regeringen de klimaatopwarming in de jaren 1970 al goed bekend waren, bijna beter bekend dan nu in de regering Trump! Zie bijvoorbeeld:

 

Vloot van ijsbergen: Heinrich-event?

Een nooit geziene armada van 481 ijsbergen drijft de Noord-Atlantische Oceaan binnen rond Newfoundland, Canada. Officier Gabrielle McGrath van de US Coast Guard Ice Patrol is verbijsterd: “dit heb ik nooit gezien of gehoord van anderen”.

Klimaatblogger Robert Scribbler (pseudoniem) is bezorgd, en noemt de scherp toegenomen afbraak van Groenlandse gletsjers de voorloper van een mogelijk Heinrich-event (wikipedia EnglishNL), dat zijn relatief korte periodes van massale ijssmelting aan het eind van vorige ijstijdperken (glacialen). Uiteraard houdt dit fenomeen verband met dramatische klimaatveranderingen.

Spectaculair is de – al enkele jaren oude – monumentale filmopname van de plotse instorting van een West-Groenlandse gletsjer (2016 Guiness World Records): staat hier op youtube (bekijk vooral vanaf 3’43”, de schaalvergelijking met Manhattan). Of bekijk een andere ijs-video (deze is wat meer “voor de show”).

Zie ook: Hundreds Of Icebergs Have Clogged Shipping Routes In The North Atlantic (Huffington Post 7/4/2017)

Een armada van ijsbergen verstoort de scheepvaart

Bron: U.S. Cost Guard

Mogelijke gevolgen:

 • zeespiegelstijging: bij het einde van de laatste ijstijd ging dat aan een ritme van ongeveer 20 meter in 400 jaar… dat is dus 1 meter per 20 jaar, en ditmaal kan het sneller gaan
 • de botsing van koud smeltwater met tropisch oceaanwater zorgt voor meer en krachtiger stormen
 • de verstoring van oceaanstromingen ondermijnt het zuurstofgehalte van de oceaan (zuurstof = leven, plankton, enz.) en kan de hele golfstroom vertragen. Lees de details bij robert Scribbler

Vier graadjes maar?

earth101.is vroeg aan vier wetenschappers wat een planeet die 4 graden warmer wordt, nu eigenlijk voorstelt.

Gavin Schmidt: Een van de meest sprekende analogieën is die van de laatste ijstijd: de zeespiegel lag toen zo’n 120 meter lager dan nu, met gigantische ijskappen over Noord-Amerika, Ijsland, het grootste deel van Europa. De gemiddelde temperatuur was toen slechts 5° C lager dan vandaag. Of denk aan een anti-ijstijd in de andere richting, vijf graden warmer, dat betekent een totaal andere planeet. En vier graden is maar een graadje minder.

Kevin Anderson: Een absolute catastrofe! Vier graden warmer op een koude winterdag, dat maakt niet veel uit, maar dit gaat om een planetair gemiddelde, dus ook inclusief de oceanen. De landtemperaturen stijgen in dat geval nog meer. Bovendien treden grote geografische verschillen op: sommige regio’s worden nog veel heter, en bij hittegolven gaat het helemaal mis, temperaturen lopen dan wel negen of tien graden hoger uit, bovenop de hittegolf. We zijn helemaal niet aangepast om daarmee te leven, en vier graden is een grondige verstoring, ook van ecosystemen. Denk aan bestuiving van planten, aan voedselproductie, maar ook aan onze fysieke infrastructuur, dat alles raakt snel in verval, met wereldwijde spanningen en oorlog als gevolg.

Erik Conway: Grote gevolgen voor onze kinderen en kleinkinderen. Uitgestrekte landbouwgebieden worden woestijnen, sterk stijgende zeespiegel, met meerdere meters niet centimeters zoals nu (met onze 0.8 graden hoger). Het wordt een totaal andere wereld, in essentie een ijsvrije wereld.

Erick Fernandes: Een andere planeet, we zullen de onze niet meer herkennen.


Interview: What would a four degree warmer world mean to us? Gavin Schmidt is the Director of the NASA Goddard Institute for Space Studies; Kevin Anderson is professor of energy and climate change at the University of Manchester, and deputy director of the Tyndall Centre; Erik Conway is, with Naomi Oreskes, the author of Merchants of Doubt (2010) and The Collapse of ‘Western’ Civilization (2014); and Erick Fernandes is Adviser on Agriculture, Forestry & Climate Change at the World Bank.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3dOT-QySQE

Mysterieuze koude oceaan bezuiden Groenland: Golfstroom vertraagt?

De hele planeet warmt op, niet? Klopt, behalve 1 plek, ruwweg ten zuiden van Groenland, die koelt af. Wetenschappers legden al langer het verband met een vertraging van de Golfstroom, en hebben nu meer en meer bewijs daarvoor, hoewel nauwkeurige metingen jammer genoeg pas sedert 2004 beschikbaar zijn (te kort voor lange termijnvoorspellingen). Op een klimaatconferentie begin oktober in Ijsland gaf de Duitsel klimatoloog Stefan Rahmstorf meer uitleg bij het fenomeen:

 • de afkoeling is langdurig, dus niet het gevolg van weersinvloeden, wel hoogstwaarschijnlijk van door de mens veroorzaakte klimaatopwarming
 • de afkoeling is mede veroorzaakt door smelting van de Groenlandse ijskap, maar vermoedelijk niet in de eerste plaats door de lagere temperatuur van het smeltwater, wel door het lagere zoutgehalte van het smeltwater, hetgeen het bezinken van de Golfstroom vertraagt
 • een tragere Golfstroom beïnvloedt de weerpatronen: warmere zomers, meer stormen (en nog slechter weer in het VK, vreest The Sun)
 • kan de Golfstroom helemaal stilvallen? Paleoklimatologie leert dat dit meermaals gebeurde in het verleden, na een kantelpunt. We naderen nu ook een kantelpunt, maar hoe ver we daar vandaan zijn, is moeilijk vast te stellen. Er zijn nochtans meer en meer aanwijzingen dat de stabiliteit van de Golfstroom in eerdere klimaatmodellen eerder wordt overschat

Bron: verslag van het referaat, met kaarten en links naar de conferentie + naar youtube bij realclimate.org.

De mysterieuze koude plek in de oceaan

 

Great Barrier Reef: op sterven na dood?

youtube (3’15”)

’s Werelds grootste koraalrif, het 2600 km lange Great Barrier Reef in noordoost-Australië (wikipedia: Groot_Barrièrerif) zou wel eens op sterven na dood kunnen zijn. outsideonline.com luidt al helemaal de doodsklok, maar ook andere sites (zie onderaan) rapporteren de grote, en mogelijk fatale schade aan het rif. Door stijgende temperaturen verdwijnen de algen, en wordt het koraal grijs-wit. Het proces heet coral bleaching (wikipedia: verbleking van koraal). Gebeurt die verbleking op kleine schaal, dan is de schade herstelbaar, hoewel soms langdurig. Maar nu wordt gevreesd voor het leven van het koraalrif.

De Australische regering heeft zich in mei 2016 nog hard ingespannen om de bedreiging van het koraal te laten schrappen uit een tekst van de Verenigde Naties! Lees Australia’s censorship of Unesco climate report is like a Shakespearean tragedy bij The Guardian, 30/5/2016.

Een van de eerste Belgische sites met het nieuws is newsmonkey op 14/10/2016, zie verder ook The Independent (UK) of bij reddit, of de Australische milieusite climatecouncil.org.

Update maart 2017: There’s Been Another Mass Coral Bleaching Event On The Great Barrier Reef

Update 10 juni 2017: er zouden koralen voorkomen die zich hebben aangepast aan zure oceanen (UTS newsroom)

Paul Watson, Sea Shepherd: oceaan dood, wij dood!

Glashelder en recht-voor-de raap: in een breed interview (45′, youtube) met 2 Franse journalisten van thinkerview maakt Paul Watson (kapitein van Sea Shepherd) een tour d’horizon van de dramatische staat van het milieu anno 2016. Hij gelooft in de jeugd en in passionele actie, maar is allerminst positief over onze situatie: spaceship Earth stevent af op een of meer catastrofes. Een kort overzicht van wat in 45′ ter sprake komt:

 • toestand oceanen is dramatisch, tegen 2048 zijn de oceanen leeggevist (zie leading marine biologists Daniel Pauly & Boris Worm)
 • COP21 = non-event, photo opportunity voor wereldleiders die schouderklopjes uitwisselen, maar niets concreets doen
 • to do:
  • volledige stop industriële visserij (incl subsidies eraan)
  • overschakelen op veggiedieet, we doden 65 miljard dieren per jaar (exclusief de zeedieren!)
  • milieuheffingen zijn niet de oplossing (gaan in de praktijk niet naar probleemoplossing)
 • haaien op La Reunion doden mensen? Haaien zijn territoriaal (cf vossen), doden trekt nieuwe meer agressieve haaien aan, dus: stop haaien doden, en ga elders surfen
 • Greenpeace? = business, net als WWF; passie is belangrijker dan fund raising
 • “when you face an impossible situation, with overwhelming odds, you have to find impossible solutions, and those solutions can be found through imagination, passion and courage”
 • de Justin Trudeau saga… (klimaatbezorgd tijdens COP21, maand later bijna klimaatscepticus: ge-lobbyd?)
 • politiek en godsdienst = antropocentrische concepten; de laatste 2000 jaar hebben we van onszelf het centrum van het universum/planeet gemaakt
 • actie rond “plastic soep” > plastics vervangen door alternatieven
 • Fukushima: wordt toegedekt, maar de radioactieve lekken blijven dramatische eco-gevolgen hebben op zee
 • nucleaire sector slokt meer fossiele energie op dan oliesector zelf (bv 1 ounce uranium = 1000 ton olie)
 • energieprobleem= teveel mensen verbruiken teveel energie voor overbodige zaken
 • niet: 3e wereld optrekken tot ons consumptiepatroon, maar consumptieniveaus in “1e wereld” naar beneden halen
 • olie = drug, en wij zijn de junkies, we doen wat-dan-ook om aan olie te komen
 • grondstoffen: we gaan naar tekorten, wellicht tegen 2030 wereldoorlogen om grondstoffen op de Zuidpool & oorlogen om water
 • godsdienst: de mensheid zou beter af zijn zonder antropocentrische godsdiensten (=godsdiensten die een “menselijk” godsbeeld centraal stellen, incl. christendom, islam en judaisme), en er zijn al evenmin “goeroes” of “supermensen”
 • Sea Shepherd schepen zijn vegetarisch sedert 1980, vegan sedert 2000
 • nationalisme en dgl. = zoals mensen opdelen in voetbalclubs, en tegen elkaar opzetten voor een kleur of een vlag, terwijl in wezen alle mensen gelijk en evenwaardig zijn
 • tot slot: er is meer nood aan communicatie en dialoog, niet altijd in confronterende zin, maar mensen onder elkaar die de problemen onder ogen zien.

Bekijk de interviewpagina + film bij thinkerview, of het filmpje rechtstreeks bij youtube.

Met korte Franse inleiding, interview in het Engels.

Lees ook Paul Watson’s brochure, met de sprekende (onder)titel:

CLIMATE CHANGE :
Solutions to Climate Change That People Do Not Want to Hear
Maintaining the Life Support Systems For The Earth
By Captain Paul Watson (pdf bij climaterevolution )