Tag archieven: Groenland

Een “oorlogsplan” voor het klimaat? Eind 2022 is het te laat!

James G. Anderson is niet de eerste de beste. Hij doceert klimaatchemie aan Harvard, en ontving in 2016 de Benton Medal voor zijn bijdrage tot het Montreal-protocol dat het gat in de ozonlaag moest tegengaan.

“De CO2-uitstoot duwt het klimaat in ijltempo terug naar een toestand die het laatst is gezien in het Eoceen” (33 miljoen jaar geleden, toen er geen ijs op de polen was). En over het Eoceen hebben we uitstekende informatie: paleoklimatologische metingen die miljoenen jaren teruggaan. Toen was er haast geen temperatuurverschil tussen evenaar en polen.

De oceanen waren bijna 10°C warmer over praktisch de hele diepte,en de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer moet extreem gewelddadige stormen hebben veroorzaakt. Waterdamp neemt namelijk exponentieel toe met een hogere watertemperatuur, en dat is de brandstof van hevige, frequente stormen.

Het is een misvatting dat we het klimaat kunnen herstellen door de CO2-uitstoot te verminderen, zegt Anderson. Herstellen van het klimaat is zo goed als uitgesloten, tenzij we een oorlogsinspanning leveren (zoals in 1940-1945) om CO2-uitstoot te onderdrukken, CO2 uit de atmosfeer te halen en het zonlicht te reflecteren van de polen.

En dat moet binnen de 5 jaar gebeuren.

De kans dat er na 2022 enig ijs overblijft aan de Noordpool, is in feite NUL, nu het permanente ijs in de laatste 35 jaar al 75 à 80% is verdwenen. “Kunnen we 75 à 80% van het permanente ijs verliezen en het klimaat redden? Het antwoord is NEE.”

En dat is voor een deel te wijten aan wat wetenschappers feedbacks noemen, de manier waarop de Aarde reageert op de opwarming. Een van die feedbacks is het ontsnappen van methaan dat nu in de permafrost onder de zee ligt opgeslagen, en dat de opwarming nog zal verergeren. Een
andere feedback is de nakende instorting van de ijskap over Groenland, wat de zeespiegel met 7 meter zal doen stijgen.

“Mensen zijn nog niet in het reine met het onomkeerbare van deze zeespiegelstijging”, aldus Anderson bij het tonen van een kaart die aantoont dat de nieuwe 10 miljard dollar Allston-campus van Harvard al na een stijging van 3 meter onder water komt te liggen. Hij toonde ook kaarten van gedeeltelijk verzonken Manhattan, en Florida zonder zijn
zuidelijke landtip.

“Het bezorgt je slapeloze nachten, als je beseft hoe onomkeerbaar dit is, de cijfers tot je laat doordringen en denkt aan de ethische aspecten van het probleem.

Ethische kwestie

Anderson gaf hierover een lezing in Chicago op 11/1/2018. Hij drong er bij de natuurwetenschappers op aan hun verantwoordelijkheid te nemen om de milieucatastrofe af te wenden, net zoals de bio-medische wetenschappen zich vroeger op het kankervraagstuk hebben geworpen. Voor de universiteiten betekent dat: natuurwetenschappen in verband brengen met wereldproblemen zoals klimaatverandering, ethisch beleid, overheidsingrijpen enzoverder.

Hij wees met de vinger naar universiteitsbesturen die blijven investeren in fossiele brandstoffen, naar journalisten die het nalaten om valse voorstellingen van politici te fact-checken, en naar CEO’s van fossiele brandstoffenmaatschappijen die maar blijven uitstoten en zo de zaak verergeren, en vooral dan de CEO’s die het publiek misleid hebben. “Ik snap niet hoe die mensen aan tafel kunnen gaan zitten met hun kinderen. Het zijn toch geen dommeriken”?

Lees het verslag van Jeff McMahon bij Forbes (Prof. Anderson’s Harvard-pagina).

Anderson… prediker in de woestijn? …

zie ook “World has three years left to stop dangerous climate change, warn experts” (The Guardian, 28 juni 2017)

Vloot van ijsbergen: Heinrich-event?

Een nooit geziene armada van 481 ijsbergen drijft de Noord-Atlantische Oceaan binnen rond Newfoundland, Canada. Officier Gabrielle McGrath van de US Coast Guard Ice Patrol is verbijsterd: “dit heb ik nooit gezien of gehoord van anderen”.

Klimaatblogger Robert Scribbler (pseudoniem) is bezorgd, en noemt de scherp toegenomen afbraak van Groenlandse gletsjers de voorloper van een mogelijk Heinrich-event (wikipedia EnglishNL), dat zijn relatief korte periodes van massale ijssmelting aan het eind van vorige ijstijdperken (glacialen). Uiteraard houdt dit fenomeen verband met dramatische klimaatveranderingen.

Spectaculair is de – al enkele jaren oude – monumentale filmopname van de plotse instorting van een West-Groenlandse gletsjer (2016 Guiness World Records): staat hier op youtube (bekijk vooral vanaf 3’43”, de schaalvergelijking met Manhattan). Of bekijk een andere ijs-video (deze is wat meer “voor de show”).

Zie ook: Hundreds Of Icebergs Have Clogged Shipping Routes In The North Atlantic (Huffington Post 7/4/2017)

Een armada van ijsbergen verstoort de scheepvaart

Bron: U.S. Cost Guard

Mogelijke gevolgen:

 • zeespiegelstijging: bij het einde van de laatste ijstijd ging dat aan een ritme van ongeveer 20 meter in 400 jaar… dat is dus 1 meter per 20 jaar, en ditmaal kan het sneller gaan
 • de botsing van koud smeltwater met tropisch oceaanwater zorgt voor meer en krachtiger stormen
 • de verstoring van oceaanstromingen ondermijnt het zuurstofgehalte van de oceaan (zuurstof = leven, plankton, enz.) en kan de hele golfstroom vertragen. Lees de details bij robert Scribbler

Mysterieuze koude oceaan bezuiden Groenland: Golfstroom vertraagt?

De hele planeet warmt op, niet? Klopt, behalve 1 plek, ruwweg ten zuiden van Groenland, die koelt af. Wetenschappers legden al langer het verband met een vertraging van de Golfstroom, en hebben nu meer en meer bewijs daarvoor, hoewel nauwkeurige metingen jammer genoeg pas sedert 2004 beschikbaar zijn (te kort voor lange termijnvoorspellingen). Op een klimaatconferentie begin oktober in Ijsland gaf de Duitsel klimatoloog Stefan Rahmstorf meer uitleg bij het fenomeen:

 • de afkoeling is langdurig, dus niet het gevolg van weersinvloeden, wel hoogstwaarschijnlijk van door de mens veroorzaakte klimaatopwarming
 • de afkoeling is mede veroorzaakt door smelting van de Groenlandse ijskap, maar vermoedelijk niet in de eerste plaats door de lagere temperatuur van het smeltwater, wel door het lagere zoutgehalte van het smeltwater, hetgeen het bezinken van de Golfstroom vertraagt
 • een tragere Golfstroom beïnvloedt de weerpatronen: warmere zomers, meer stormen (en nog slechter weer in het VK, vreest The Sun)
 • kan de Golfstroom helemaal stilvallen? Paleoklimatologie leert dat dit meermaals gebeurde in het verleden, na een kantelpunt. We naderen nu ook een kantelpunt, maar hoe ver we daar vandaan zijn, is moeilijk vast te stellen. Er zijn nochtans meer en meer aanwijzingen dat de stabiliteit van de Golfstroom in eerdere klimaatmodellen eerder wordt overschat

Bron: verslag van het referaat, met kaarten en links naar de conferentie + naar youtube bij realclimate.org.

De mysterieuze koude plek in de oceaan

 

Klimaatnoodtoestand: liefst 15 knipperlichten

Neen, het dak hoeft niet meteen in te storten. De sluipmoord op onze planeet noemt Paul Beckwith eerder een Death by a thousand cuts (een oude Chinese martelmethode, wikipedia). J. Diamond noemde het creeping normality, waarmee de laatste bewoners van het Paaseiland de laatste boom velden.

Knipperlichten

 1. Het zuurgehalte van de oceanen is de jongste decennia met 30% gestegen
 2. Het zuurstofgehalte van de oceanen daalt sneller dan oceanografen hadden verwacht
 3. De oceaanstromingen raken verstoord: dat is het geval ten zuiden van Groenland (koud water, Golfstroom) en in het noorden van de Pacific (warm water)
 4. CO2-concentraties lagen in juni 2016 liefst 4 ppm hoger dan in juni 2015
 5. Het methaanniveau ligt boven de 1850 ppb en stijgt snel, vooral in de zonde rond de Noordpool
 6. Landtemperaturen wereldwijd blijven stijgen; begin dit jaar lag de temperatuur een hele maand boven het COP21-streefdoel van 1,5°C
 7. De biodiversiteit is met 50% afgenomen
 8. We zien de koraalriffen overal afbleken en afsterven, evenals de vernietiging van kelp en zeegras, het fytoplankton gaat achteruit. De hele voedselketen van de wereldzeeën is bedreigd.Ongeveer 25% van de vissen spenderen een deel van hun leven in de koraalriffen, dus wat gaat er gebeuren als die riffen afsterven?
 9. De noordelijke naaldwouden sterven af, net als het Amazonewoud, en dat zijn precies onze grote opslagvolumes voor koolstofdiowide
 10. Massale bosbranden komen voor in het Amazonebekken, de noordelijke naaldwouden en andere streken, waardoor de CO2-opslag verkleint en de CO2-uitstoot vergroot
 11. Het albedo van het Noordpoolgebied neemt snel af vanwege het smelten van zeeijs en sneeuwtapijt, waardoor het Noordpoolgebied nog sneller opwarmt
 12. Het risico op het verlies van alle noordpoolijs (Blue Ocean Event) voor of tegen 2020 is extreem hoog
 13. De straalstromen in het noordelijk halfrond vertragen in bepaalde zones, en gaan meer golven, hetgeen leidt tot een toename in de frequentie, ernst, duur van extreem weer
 14. Het smelttempo van de ijskappen op Groenland en Antarctica stijgt exponentieel, met een verdubbeling op minder dan tien jaar; hetgeen zal leiden tot een exponentiële stijging van het zeeniveau
 15. Wereldwijde voedseltekorten zijn te verwachten zodra tegelijkertijd misoogsten voorkomen als gevolg van extreem weer (droogte of overstromingen)
 16. En de lijst gaat maar verder, straalstromen die de evenaar oversteken zijn slechts een element meer in deze onheilspellende, maar samenhangende puzzel. Het enige wat ik doe is de punten – dse waarnemingen van dit moment – met elkaar verbinden.

Lees verder bij Paul Beckwith .
Niet elk van de elementen hierboven is op zichzelf dramatisch, maar als je het hele plaatje bekijkt… Hij noemt het in 2 youtube-filmpjes ronduit:

Case for Declaration of Global Climate Emergency

 

Abrupt? Madrid wordt Warschau in 4 jaar!

Wat is abrupte klimaatverandering? In een gesprek tussen 2 wetenschappers stelt Jim White dat uit stalen van de Groenlandse ijskap blijkt dat de gemiddelde temperatuur in het verleden soms op enkele jaren tijd omsloeg met enkele graden, de laatste maal zo’n 20.000 jaar geleden. Dat is niet recent, maar wel bewijs dat het kan gebeuren, en gebeurd is. “We geloofden het zelf niet, en moesten op andere plaatsen nieuwe stalen nemen voor we het wilden aannemen”, zegt Jim White.

Als gevolg van zo’n dramatische omslag zou, toegepast op Europa, een stad als Madrid op enkele jaren tijd het klimaat van Warschau krijgen, of omgekeerd (White spreekt over Minneapolis vs. Atlanta). Dan zouden ook de weerpatronen (bv. neerslag) drastisch veranderen. Bedenk even wat dat zou betekenen voor een graanstreek als Iowa (of Oekraïne): de voedselproductie zou er totaal verstoord raken. Uiteraard zouden we ons kunnen aanpassen, maar dat duurt vele jaren, en intussen…? Het zeeniveau daarentegen kan niet zo abrupt veranderen.

Als dit bevestigd wordt… schokkend! Lees het interview bij de Tällberg Foundation: Abrupt Climate Change 3/8/2016, of de NL-vertaling hier op onze site.

Een ouder wetenschappelijk rapport brengt een simulatie van abrupte klimaatverandering, en de geopolitieke gevolgen voor de VS: An Abrupt Climate Change Scenario and its Implications for United States National Security (2003) (webpdf)

Update 27 maart 2017

Plotse afkoeling Noordatlantische Oceaan? North Atlantic could cool sooner and faster than predicted

State of the Climate in 2015: heter

Wetenschappers van over de hele wereld werkten samen aan dit rapport (2/8/2016), en het ziet er niet fraai uit. 2015 was het heetste jaar, we sluiten de heetste 5 jaar, en de heetste 10 jaar af. Enkele citaten van redacteurs:

 • I think the time to call the doctor was years ago. We are awash in multiple symptoms.
 • the implications for humanity were bad.
 • There is really only one word for this parade of shattered climate records: grim.
 • This impacts people. This is real life.
 • man had made a nightmare mix.
 • It’s like injecting an already amped-up climate system with a dose of (natural) steroids.

Conclusie van Daily Star 3/8/2016: ‘The time to act was years ago’ Soaring heat means ‘grim’ future for humanity – EARTH faces a “grim” future – and it could be too late to save ourselves, according to scientists.

Bekijk ook het korte videofilmpje bij Daily Star of euronews.