Tag archieven: Golfstroom

Mainstream politiek blog: klimaatverandering 2018 evident

Je verwacht het niet van een invloedrijk politiek blog zoals Politico: meestal gaat dat over blunders van EU-commissarissen, of wie de volgende voorzitter van een EU-instelling wordt. Nu ruimt Politico plaats in voor Stefan Rahmstorf, een gerenommeerde Berlijnse prof fysica.


Rahmstorf zet de extreme zomer 2018 in Europa (en elders) in het bredere kader, met links naar wetenschappelijke rapporten:

  1. de straalstroom vertraagt en verzwakt, en blijft zo veel langer (praktisch) onbeweeglijk: lig je dan in een “warme buik” (hete lucht vanuit Afrika) dan krijg je een hete droogte, niet van enkele dagen maar van weken
  2. de golfstroom vertraagt: paradoxaal genoeg gaat het opwarmen van de Noordpool gepaard met het afkoelen van de Noord-Atlantische Oceaan, hetgeen opnieuw de straalstroom beïnvloedt


Wat is er met de straalstroom gebeurd? (4 min.)

Ondanks Trump: VS-klimaatbureau waarschuwt voor klimaatchaos

In het jongste klimaatrapport wijst het VS-klimaatbureau op de gevaren van abrupte klimaatverandering, mede door het onderschatten van de zgn. “positieve feedback-loops“. Enkele citaten uit de conclusies:

Conclusie #1

Positieve feedbacks in het klimaatsysteem kunnen door de mens veroorzaakte klimaatverandering versnellen en zelfs het klimaatsysteem van de aarde verstoren. (Very high confidence)

Conclusie #2
De gevolgen van complexe extreme gebeurtenissen (zoals gelijktijdige hitte en droogte, bosbranden in warme en droge omstandigheden, of overstromingen met hoge neerslag op sneeuw of vochtige grond) kunnen groter zijn dan de som van de delen (Very high confidence). Weinig analyses houden rekening met de correlatie tussen extreme gebeurtenissen.

Conclusie #3
Klimaatmodellen houden weinig of geen rekening met deze feedbacks, met complexe extreme gebeurtenissen of met abrupte en/of onomkeerbare veranderingen. (Very high confidence)

N.B. “(Very high confidence)” = mate van zekerheid waarmee uitspraken worden gedaan.

Lees het hele rapport bij globalchange.gov
Fourth National Climate Assessment (NCA4), Volume I, van het U.S. Global Change Research Program, of een bespreking bij Paul Beckwith (23/11/2017)

Mysterieuze koude oceaan bezuiden Groenland: Golfstroom vertraagt?

De hele planeet warmt op, niet? Klopt, behalve 1 plek, ruwweg ten zuiden van Groenland, die koelt af. Wetenschappers legden al langer het verband met een vertraging van de Golfstroom, en hebben nu meer en meer bewijs daarvoor, hoewel nauwkeurige metingen jammer genoeg pas sedert 2004 beschikbaar zijn (te kort voor lange termijnvoorspellingen). Op een klimaatconferentie begin oktober in Ijsland gaf de Duitsel klimatoloog Stefan Rahmstorf meer uitleg bij het fenomeen:

  • de afkoeling is langdurig, dus niet het gevolg van weersinvloeden, wel hoogstwaarschijnlijk van door de mens veroorzaakte klimaatopwarming
  • de afkoeling is mede veroorzaakt door smelting van de Groenlandse ijskap, maar vermoedelijk niet in de eerste plaats door de lagere temperatuur van het smeltwater, wel door het lagere zoutgehalte van het smeltwater, hetgeen het bezinken van de Golfstroom vertraagt
  • een tragere Golfstroom beïnvloedt de weerpatronen: warmere zomers, meer stormen (en nog slechter weer in het VK, vreest The Sun)
  • kan de Golfstroom helemaal stilvallen? Paleoklimatologie leert dat dit meermaals gebeurde in het verleden, na een kantelpunt. We naderen nu ook een kantelpunt, maar hoe ver we daar vandaan zijn, is moeilijk vast te stellen. Er zijn nochtans meer en meer aanwijzingen dat de stabiliteit van de Golfstroom in eerdere klimaatmodellen eerder wordt overschat

Bron: verslag van het referaat, met kaarten en links naar de conferentie + naar youtube bij realclimate.org.

De mysterieuze koude plek in de oceaan