Tag archieven: EU

Reality check: meer steenkool, meer CO2 in 2018

Het Internationaal Energieagentschap publiceerde op 25/3/2019 de statistieken over 2018:

 • CO2-emissies uit energieproductie wereldwijd: + 1,7%
 • CO2-emissies van de VS +3,1%, China +2,5%, India +4,5%: Europa -1,3%, Japan ook afname

In China bijvoorbeeld steeg de productie door hernieuwbare energiebronnen, maar steeg evenzeer het verbruik van aardgas, kolen en olie. In India werd ongeveer de helft van alle nieuwe energievraag opgevangen door kolencentrales. In de Verenigde Staten daalt steenkool, maar het verbruik van aardgas stijgt.

Rob Jackson (prof aardwetenschappen aan Stanford): de aanzienlijke groei van wind- en zonne-energie wordt overschaduwd door de voortdurende afhankelijkheid van de wereld van fossiele brandstoffen. “We are in deep trouble. The climate consequences are catastrophic. I don’t use any word like that very often. But we are headed for disaster, and nobody seems to be able to slow things down.

Bronnen

Klimaatkaart EU-parlement: een lachertje!

Op basis van een rapport van het Europees Milieuagentschap liet het Europees Parlement een kaartje (infographic) opmaken met de gevolgen die de klimaatverandering waarschijnlijk meebrengt voor de diverse (zeven) regio’s van Europa:

 • Boreaal (Zweden, Finland, Baltische staten)
 • Arctic (Ijsland)
 • Bergstreken
 • Mediterrane streken
 • Atlantische zone
 • Continentaal Europa
 • Kustgebieden

Het zijn su-per-bra-ve klimaatvoorspellingen geworden. Meer dan een beetje ongemak hoeven we niet te vrezen, en dan nog: zo wordt voor de Europese kustgebieden met geen woord gerept over het risico op (super-)stormen of  overstromingen! Stijging van de zeespiegel wordt wel vermeld door het Milieuagentschap, maar in de infographic van het Parlement hoeven we daar niet meer voor te vrezen! Voor de Atlantische zone worden wel meer realistische prognoses gegeven. En de Mediterrane gebieden, die zijn dan weer de klos.

België
is op de kaart verdeeld in twee zones
Noordwest (“linksboven”) van de lijn Charleroi-Mol = Atlantische zone

 • meer en heviger regenbuien
 • hogere rivierstanden, met risico van overstroming
 • hoger risico op stormschade in winter
 • meer slecht weer
 • maar joepie: minder verwarmingskosten!
Zuidoost (“rechtsonder”) van de lijn Charleroi-Mol = continentaal Europa

 • meer extreem weer
 • drogere zomers
 • hoger risico op rivieroverstromingen en bosbranden
 • hogere kosten voor koeling

 

Carbon+Alt+Delete: goed idee!

Met een slim idee zijn vier Vlaamse energiespecialisten in staat het hele systeem van emissiehandel voor bedrijven op z’n kop te zetten. ‘Nee, het is geen stunt.’
Zo opent de standaard haar verslag. Door uitstootrechten op te kopen niet alleen compenseren, maar ook de prijs ervan opdrijven, om zo mee CO2 uit de atmosfeer te halen: niet alleen een slim idee, maar ook een dat – eindelijk – op de oorzaken aangrijpt. Niet dat het de komende klimaatchaos kan afwenden, maar het is tenminste geen misleidende nepoplossing zoals Tesla’s en C°. Drastisch en massaal de CO2-uitstoot beperken zou nog de enige noodmaatregel kunnen zijn om de mensheid (de planeet zelf trekt haar plan wel) te redden voor ultiem klimaatverval. Dit initiatief is een druppel op een hete plaat, maar het verwijst wel naar de essentie van de zaak.

Lees de standaard van 21/10 of koop zelf emissierechten bij Carbon+Alt+Delete.

Fossiele brandstoffen op hun retour? Mijn oma!

Als je nog gelooft dat we na 25 jaar klimaatonderhandelingen op het goede pad zijn… bekijk dan deze nuchtere realiteit: 10 diagrammen van de National Observer, in een video van Paul Beckwith, hier kort samengevat, bij elk diagram.

Zie ook onderaan: Duitse Energiewende? 40% steenkool! !

Het gebruik van fossiele brandstoffen neemt nog steeds TOE, niet AF

De jaarlijkse toename vermindert, maar ligt nog steeds op het niveau van de jaren ’90, en groeit nog lichtjes

Het aandeel van de fossiele energie in de totale mix vermindert… met 1% per decennium!

Groei olieverbruik vergeleken met zon, wind enz. (laatste 5 jaar)

Of wil je er ook aardgas bij, geen probleem…

Goed nieuws: steenkoolgebruik duikt naar beneden: halleluja!

Maar wacht s even: van die duik merken we niets in de atmosfeer

CO2 in de atmosfeer: blijft alarmerend, ondanks de “duik” in de steenkool

Steenkool met sjoemelsoftware?

De aap uit de mouw: de steenkoolstatistieken worden naar alle waarschijnlijkheid verwerkt met “sjoemelsoftware”

Subsidies aan de fossiele sector: enkele voorbeelden

Het “resultaat”  van de Energiewende tot nu toe

Als de wereld echt op een keerpunt zou staan inzake steenkool, hoe komt het dan dat investeerders nog steeds honderden miljarden dollars pompen in steenkoolverwerking, om die met 43% te laten groeien?
Die deprimerende statistieken komen uit de coal-tracking database, uitgevlooid door de Duitse studiegroep Urgewald. Een recent artikel in The New York Times is erg ontnuchterend, en laat weinig twijfel bestaan over de schaal van de huidige steenkoolexpansie. Die groei komt vooral voor rekening van Chinese bedrijven, maar die beperken zich niet tot China. Landen zonder steenkooltraditie staan op het punt tot de club toe te treden.

Deze mismatch tussen klimaatbeloftes om fossiele brandstoffen terug te dringen, en de financiering in de vuile energiesector komt over de hele wereld voor.
Een nieuw rapport onder leiding van Oil Change International, “Talk is Cheap: How G20 Governments Are Financing Climate Disaster,” zet dit alles op een rijtje. “Van alle overheidsinvesteringen voor energie vanuit G20-instellingen en de multilaterale ontwikkelingsbanken ging tussen 2013 en 2015… 58 percent naar steun voor de fossiele sector.” (nationalobserver 13/7/2017)

Wat is er dan mis met die optimistische rapporten over zon en wind?

 1. het “hernieuwbare” in hernieuwbare energie slaat enkel op de bron (zon, wind), niet op de energieproductie (panelen en molens), die is nog steeds CO2-intensief
 2. het klimaat wordt uiteindelijk en beslissend gestuurd door fysische en chemische realiteiten (uitstoot van CO2, methaan…., fysische opwarming, enz.), niet door groeicijfers, statistieken of prognoses uit rapporten. Zolang we de werkelijke uitstoot niet drastisch omlaag krijgen, valt er weinig vooruitgang te verwachten

 

 

National Observer haalde de diagrammen uit onverdachte bron: Statistical Review of World Energy, het jaarlijkse energierapport (2016) waarmee BP ons wil doen geloven dat de wereld zich afkeert van fossiele energie. Dat is bijna correct (op de steenkool na), maar tegen een zo traag tempo dat we nog 100 jaar verder kunnen onderhandelen in Parijs, De diagrammen staan op These missing charts (13/7/2017). Paul Beckwith bespreekt ze in deze video (26/7/2017).

 

 

Nagekomen berichten 31/7

Duitse Energiewende? 40% steenkool! !

Duitsland wordt breed toegejuicht voor zijn Energiewende, weg van nucleair. Merkel bekritiseert Trump voor zijn fossiele energiebeleid. Maar wat doet Duitsland? In stilte de steenkoolsector sparen, en vooral zwijgen over het uitdoven van fossiele energie.
Hernieuwbare energie gaat in stijgende lijn, maar dat gaat eerder ten koste van nucleair, niet ten koste van fossiele steenkool.
De Duitse enerigemix:

 • hernieuwbaar, ging van 7% naar 20% (2000 > 2015)
 • steenkool nog steeds 40%, waarvan 23% harde steenkool en 17% bruinkool.

Op de achtergrond staat de machtige Duitse staalindustrie, die stevig op de rem trapt.
Lees het kritisch rapport van cleantechnica, 2/8/2017.

P.S.: Milieuprotest tegen dieseltop in Berlijn (Het Laatste Nieuws, 2/8/2017)

7 redenen om dodelijk bezorgd te zijn over CO2-uitstoot

De geëngageerde Amerikaanse website thinkprogress zet in een duidelijk artikel (6/6/2017) nog ’s duidelijk op een rijtje waarom er meer dan genoeg redenen zijn om wakker te liggen van het klimaat. Ditmaal aan de hand van de alarmerende toename van de CO2-uitstoot.

 

reden 1 van 7

CO2-niveaus in de lucht gedurende de laatste 400.000 jaar. Bron: NOAA / thinkprogress

We zijn op weg naar CO2-niveaus toen de aarde 3 tot 6° C warmer was, en het zeeniveau 25 tot 40 meter hoger.

2 van 7

Maandelijkse pieken. Bron: Climate Central / thinkprogress

Nauwelijks 3 jaar geleden deden we nog “gealarmeerd” omdat de maandelijkse pieken (normaal hoogst in mei) nog “flirtten” met de 400ppm grens. Nu stoten die vrolijk door naar 410ppm en verder.

3 van 7

Jaarlijkse toename CO2-uitstoot. Bron: Climate Central / thinkprogress

Niet alleen de totale CO2-uitstoot, ook de jaarlijkse toename gaat omhoog, met andere woorden: het gaat steeds sneller!

4 van 7

Koolstofputten worden uitstootbronnen

De 4e zorg is dat traditionele CO2-putten (koolstofputten) in plaats van CO2 op te slaan, die nu beginnen af te geven. De toendra in het hoge Noorden is zo’n zorgenkind. Deze ommekeer zou kunnen wijzen op het ontketenen van de gevreesde feedback-loops.

5 van 7

Verband CO2-uitstoot – temperatuur. Bron: johnenglander.net / thinkprogress

We kennen uit de klimaatgeschiedenis het verband tussen CO2, temperatuur en zeespiegel. Maar bekijk even de curves: de CO2-curve schiet omhoog, de andere (nog) niet. Dat kan alleen wijzen op een bijna fatale decalage of vertraging: o wee de generatie na ons!

6 van 7

CO2-niveaus over de laatste 400 miljoen jaar. Rechts projecties naar de toekomst. Bron: Yale e360 / thinkprogress

CO2-niveaus zijn de jongste 10.000 jaar relatief stabiel gebleven, en dat is precies het tijdvak van landbouw en civilizatie. Die stabiliteit is nu gevaarlijk ondermijnd.

7 van 7

Het huidig non-beleid is wraakroepend. In Europa wordt (terecht) met de vinger gewezen naar Trump, maar ons klimaatbeleid is verre van ondernemend… politici denken nog altijd het klimaat te redden met elektrische auto’s en windmolens, en dat is too little too late.

Lees het hele artikel bij thinkprogress (6/6/2017).

The person has already been born, who will die, due to catastrophic failure of the planet.

Richard Westbrook, ex EPA, op youtube (2017)

CO2-animatie bij conversation.com – idem op youtube (3’32”-2017)

Een haalbaar klimaatplan? Niemand luistert

Wetenschappers beschrijven in Science vrij gedetailleerd wat er nodig is om de uitstoot van CO2 in 2050 te hebben teruggebracht naar nul. Het onderzoek is een behoorlijke wakeup-call: alle landen moeten nu echt stevig aan de slag met meer duurzame energie, energiebesparing, hogere energie-efficiëntie en CO2-opslag. Het goede nieuws is dat de roadmap haalbaar lijkt, mits landen en bedrijven keuzes durven te maken.

 

Maar niemand luistert

Of het plan effectief nog kan helpen dan wel te laat komt, valt te discussiëren, maar het is tenminste een concrete, positieve aanzet. Maar… The Guardian 30/3/2017 merkt schamper op dat de klimaatkwestie – toch van levensbelang voor de volgende generaties – zo goed als verdwenen is uit het Europese politieke debat: in Londen betrekt de Brexit-staf een voormalig klimaatkantoor! Maar ook in Duitsland, Nederland, Frankrijk… blijft het klimaat afwezig in het politieke debat. In de VS kruipt alle energie in wanhopige pogingen om van het futiele beetje klimaatbeleid van de late Obama nog enkele meubeltjes te redden…  met de Doemdagklok op 2 voor twaalf.

EU-klimaatrapport: ‘Wir schaffen das’

Het Europees Milieuagentschap publiceert met tussenpozen klimaatrapporten. In de jongste versie wordt opnieuw een tour d’horizon gemaakt van alle actuele problemen, maar alles netjes ingekapseld in brave, bureauvcratische stijl: het gaat zowaar vooruit want klimaataanpassing wint veld op de politieke agenda! Geen enkele “sense of urgency”, geen enkele bedreiging voor “business as usual”, Europa lost alles wel op, jongens en meisjes.

Key messages uit het rapport:

 • All of the key findings from the 2012 European Environment Agency (EEA) report on climate change, impacts and vulnerability in Europe are still valid.
 • Climate change is continuing globally and in Europe.
 • New record levels of some climatic variables have been established in recent years
 • Global climate change has substantially increased the probability of various recent extreme weather and climate events in Europe.
 • The observed changes in climate are already having wide-ranging impacts on ecosystems, economic sectors and human health and well-being in Europe. .
 • Ecosystems and protected areas are under pressure from climate change and other stressors, such as land use change.
 • Most impacts of climate change across Europe have been adverse, although some impacts have been beneficial.
 • Climate change will continue for many decades to come, having further impacts on ecosystems and society.
 • The magnitude of future climate change and its impacts from the middle of the century onwards depend on the effectiveness of global climate mitigation efforts.
 • Climate change is affecting all regions in Europe, but the impacts are not uniform.
 • Economic costs can potentially be high, even for modest levels of climate change, and these costs rise significantly for scenarios of greater levels of warming.
 • Europe is vulnerable to climate change impacts outside Europe through six major pathways: the trade of agricultural commodities, the trade of non-agricultural commodities, infrastructure and transport, geopolitics and security risks, human mobility related to migration and finance.
 • Climate change adaptation strategies, policies and actions, including the mainstreaming of them into other policies, are progressing at all governance levels (European Union (EU), transnational, national and local
  levels).
 • The knowledge base regarding climate change impacts, vulnerability, risk and adaptation assessments in Europe could be enhanced.

Rapport (25/1/17) : Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 (pdf, 66MB)