Sterk Klimaatbeleid? Sociale correcties!

Georg Zachmann schrijft het kort en duidelijk:

  • ingrijpende (onder meer) fiscale klimaatingrepen zijn noodzakelijk
  • zonder sociale correcties gaan we daarmee de armoede en ongelijkheid vergroten:
    • armere gezinnen kunnen hun dieseltje lastiger vervangen, rijke mensen kopen een Tesla
    • armere gezinnen zijn minder vaak huiseigenaar, investeringen in isolatie zijn dus problematisch (zonder steun)
    • massale investeringen leveren vooral voor geldschieters rendement op
  • toenmende ongelijkheid leidt tot politieke instabiliteit, maar herverdeling kan rekenen op pittige politieke reacties van rijkere burgers
  • huidige klimaatdiscussies worden gedomineerd door de industrie (die hoopt te profiteren van conversie) en niet-zo-arme-ecologen

Zachmann pleit daarom voor het systematisch invoeren van de sociale component in discussies rond klimaatmaatregelen.
Lees het opiniestuk bij breugel.org (8/2/2018)