Social collapse nu ook in Bloomberg Businessweek

  Onder de wat sensationele titel New Climate Debate: How to Adapt to the End of the World geeft Bloomberg BusinessWeek een overzicht van recente papers en uitspraken van wetenschappers.

Kennelijk is het besef doorgedrongen bij vooruitziende zakenlui…

Meer en meer academici stellen vragen die je vroeger enkel bij sektes-van-de-laatste-dagen hoorde: kan de maatschappij zich voorbereiden op een wereld waarin algemene economische en politieke instorting dreigt als gevolg van de Opwarming ?

  • Jonathan Gosling: hoe moeten we ons voorbereiden op de gevolgen van een planetaire klimaatcatastrofe (deze academische paper , december 2016)
  • 16 klimaatwetenschappers uit de hele wereld vrezen voor een “hothouse Earth” (deze paper in Proceedings of the National Academy of Sciences, juni 2018) 4-5°C warmer, “met ernstige gevolgen voor de leefbaarheid van de menselijke beschaving”
  • Jem Bendell, bedenker van het concept “deep adaptation”: zie dit blogbericht 10/8/2018 . “De disruptieve impact van de klimaatverandering is nu onvermijdelijk” (juli 2018) – paper op zijn blog gepubliceerd, want wetenschappelijke tijdschriften weigerden het te aanvaarden.
  • Volgens William Clark, Harvard professor en editor van de “paper van de 16” hierboven, wordt de situatie kritiek: “er moeten doortastende maatregelen genomen worden”.
  • Diana Liverman, een van de “16” hierboven, spreekt over hervestiging van bevolkingsgroepen, compleet nieuwe infrastructuur en gewassen
  • Rob Moore van de Natural Resources Defense Council, en gespecialiseerd in overstromingen: “de regering (VS) moet investeren in de hervestiging van mensen, anders krijg je ongecontroleerde migratie van (honderd)duizenden in dit land”.
  • Cameron Harrington pleit in Security in the Anthropocene voor verregaande internationale samenwerking (bv. drinkwater).
  • zelfs Guy McPherson wordt geciteerd, met zijn prognose voor algehele instorting, niet lang na het verwachte “blue ocean event”: zie klimaat.eu5.net, september 2018 .
  • Jesse Keenan ziet geen onmiddellijke dreiging, maar stipt wel aan dat pas recent de topic “einde van de mensheid?” in de academische wereld de ronde doet.
  • ook Solomon Hsiang is voorzichtig, maar stelt toch: “If they are indeed dramatic and fast, there exists substantial evidence that many human systems, including food production and social stability more broadly, will be sharply and adversely affected”.

Lees het hele artikel in Bloomberg Businessweek 26/9/2018.