Scenario’s

Feedbacklussen


Sommige fenomenen kunnen elkaar versterken (“positieve” feedback), in een helse feedbackspiraal, of juist opheffen. Voorbeeld: Noordpoolijs smelt en verlaagt de weerkaatsing (albedo) beïnvloedt de Golfstroom, of de Straalstroom.

 

Tipping points

Tipping point(s) of kantelpunten in het klimaat zijn kritieke drempels waarbij een (relatief) kleine verstoring de toestand van belangrijke onderdelen van het aardsysteem ingrijpend kan veranderen (zeggen deze wetenschappers). Ze hangen sterk samen met de feedbacklussen; enkele voorbeelden:

  • smelten van het noordpoolijs: verloopt jaren op een gezapig tempo, maar leidt dan plots tot methaanuitbarstingen
  • door steeds sterkere oceaanverzuring klapt het visbestand in elkaar.

 

Prognoses

 

Instorting / collapse

Onze westerse samenlevingen zijn erg goed, maar ook complex georganiseerd, en gefocust op monocrises, niet op multicrises. En dan kan het gehele bouwsel gaan wankelen, mogelijk:

  • multiple breadbasket failure: het simultaan instorten van de oogsten voor meer dan 1 graansoort en/of meer dan 1 hoofdproductieregio zie dit blogbericht
  • combinatiecrises: klimaatcrisis, extreem weer, verzwakte ecosystemen, voedselonzekerheid en afnemende zoetwatervoorraden niet apart benaderen, het zijn interagerende systemen (222 wetenschappers in Future Earth 2020).

 

De timeline van Nebador

De komende klimaatcatastrofes doen denken aan de Plagen van Egypte maar dan in de derdemacht. Het is dus ook niet de eerste keer dat rampen en zelfs extincties toeslaan (zie klimaatgeschiedenis, massa-extincties), mogelijk wel de laatste. Nebador is duidelijk niet al te optimistisch 😉 . Onderstaande timeline is op haar site intussen aangepast, dit was de vroegere versie:

Catastrofe- niveau Catastrofes vanaf 2020… Laatste jaar (*)
Niveau 1 “milde” milieurampen, stijging zeespiegel -2 m enz 1996-2000
Niveau 2 Serieuze catastrofes, massamigraties,
hongersnood, oorlogen
2006-2010 2020??
2017
Niveau 3 99% van de mensheid verdwijnt, overlevers kunnen
primitieve maatschappij heropbouwen
2020-2025
Niveau 4 99% van alle levende wezens verdwijnt, alleen
enkele insecten overleven
2030-2040
Niveau 5 Alle levende wezens uitgeroeid, alleen enkele
bacteriën overleven
Niets doen
Niveau 6 Aarde wordt rode planeet zoals Mars, Venus Niets doen

Check de laatste, bijgewerkte versie op: nebador.com/Future.html.
(*) Laatste jaar waarin drastisch ingrijpen de situatie nog kan keren (raming natuurlijk).

 

NTE – Near-term human extinction

De mensheid met uitsterven bedreigd. In 2026 of in 2075?

 

Klimaatgeschiedenis

Terugkijken valt in de praktijk uiteen in 2 vakgebieden:

  • paleoklimatologie (wikipedia): de klimaatgeschiedenis van de planeet
  • klimaatgeschiedenis (wikipedia): de klimaatgeschiedenis sedert de vroegste mensen

 

naar boven