Om te grienen: Amazone sterft langzame dood

Een nieuw en gigantisch onderzoek naar de Amazone heeft een alarmerende trend aan het licht gebracht: jaarlijks gaat gemiddeld 350 km2 zoet oppervlaktewater verloren, als gevolg van de bouw van waterkrachtdammen, ontbossing en klimaatverandering.

Het onderzoek, uitgevoerd door WWF-Braziliƫ en het instituut Imazon, als onderdeel van het MapBiomas Project en met de steun van Google Earth Engine, was de eerste keer dat een studie van deze omvang werd uitgevoerd over het hele Amazonegebied. Er werden satellietbeelden van Landsat verzameld over 33 jaar (van 1985 tot 2017), en nieuwe datatechnologie toegepast.

De resultaten zijn letterlijk “om te huilen”: de Amazone sterft een langzame dood, als gevolg van menselijk ingrijpen (ontbossing, infrastructuur en klimaatverandering). De situatie is het ergst in de zone die bekend staat als de “ontbossingsboog” in het zuidelijke Amazonegebied. Door het verdwijnen van kreken en lagunes verliezen we de broedplaatsen waar het leven in de Amazone begint. Ook gemeenschappen die afhankelijk zijn van deze biodiversiteit worden getroffen.

  • “A new study reveals the Amazon is losing surface water” (artikel in phys.org 22/3/2019)
  • “Long-Term Annual Surface Water Change in the Brazilian Amazon Biome: Potential Links with Deforestation, Infrastructure Development and Climate Change” in Water 2019, 11(3), 566
  • Dahr Jamail op youtube over o.a. de vernieling van het Amazonegebied