Nog 9 jaar te gaan?

De wetenschappers van Arctic News die het Noordpoolgebied bestuderen, raken stilaan in paniek. De algemene opwarming van de Aarde die we nu kennen, verloopt dramatisch veel sneller aan de Noordpool, en dat zal wereldwijde consequenties hebben:

De situatie in het Noordpoolgebied is kritiek. Terwijl de Aarde in zijn geheel snel opwarmt, gaat die opwarming aan de Noordpool sneller en alsmaar sneller, als gevolg van feedbacks zoals het smelten van sneeuw en ijs en onstabiele sedimenten op de bodem van de Noordelijke Ijszee. Die sedimenten bevatten enorme hoeveelheden methaan in de vorm van hydraten en vrije gassen.

Het wegsmelten sneeuw en ijs in het Noordpoolgebied wijzigt de Albedo, wat op zijn beurt een temperatuurstijging van 1,6°C kan veroorzaken, terwijl methaanuitstoot uit de zeebodem nog eens 1,1°C kan toevoegen, gedurende het volgende decennium.

Deze temperatuurstijging kan verdere feedbacks op gang brengen zoals een stijging van de waterdamp in de atmosfeer. Waterdamp is een krachtig broeikasgas, dat de temperatuur nog zal opvoeren. In combinatie met andere factoren zou de globale temperatuur kunnen toenemen met 10°C tegen 2026.


En de Arctic-wetenschappers zijn niet alleen, ook Guy McPherson, die al langer onheil aankondigt, is er nu helemaal zeker van: tegen 2026 is het afgelopen. Lees mee met de onheilsboodschap, in lijn met de Medea-hypothese:

As I’ve pointed out previously, I doubt there will be a human on Earth by mid-2026. Indeed, I doubt there will be complex life on this planet by then. It’ll be a small world, as was the case in the wake of each of the five prior Mass Extinction events on Earth. Bacteria, fungi, and microbes will dominate.

guymcpherson.com

Hilarisch interview in Nieuw-Zeeland (duur 10′, 25/11/2016): tegen 2026 is het “game over”, aldus Guy McPherson

Maar Paul Beckwith is het daar niet mee eens, en vindt op zijn blog deze voorspelling onwetenschappelijk. 🙁