Maatschappij

Bevolkingsexplosie en -implosie

Bevolkingsexplosie

Bevolkingsimplosie

Minder bekend, maar nieuw onderzoek wijst op een wereldwijde trend naar bevolkingsimplosie. Optimisten hopen dat we door de verminderde druk op hulpbronnen twee vliegen in een klap kunnen treffen: verzachting van het klimaatprobleem, en ondermijning van het kapitalisme (dat op permanente groei is gebaseerd). Twee bedenkingen:

  • bevolkingsimplosie… behalve sub-Sahara Afrika, waar de implosie pas enkele decennia later zal intreden
  • TIJD is de hamvraag: zal de implosie op tijd komen voor de kantelpunten van het klimaat ons inhalen?

Financieel

Financiële aspecten, zie pagina Overheid > Financiën

 

Gender & Jeugd

Klimaatchaos is niet gender-neutraal, zegt un.org/womenwatch: in een rapport (Gender perspectives on climate change). Vooral vrouwen in landelijke gebieden in het Zuiden zijn in grotere mate afhankelijk van plaatselijke – en dus klimaatgevoelige – bronnen van water en voedsel, nodig om het gezin te voeden, hebben vaak minder toegang tot de besluitvorming, en beschikken meestal over minder economische middelen.

Hebben onze kinderen nog een toekomst?

Onze kinderen hebben enkel nog een toekomst als wij NU (=2016!) actie ondernemen. Ik vrees dat de huidige generatie politici te bang is om ingrijpende maatregelen te nemen, omdat dit een grondige verstoring zou betekenen van onze huidige levenswijze. Ze vrezen dan niet meer te worden herverkozen. Er heerst dus een “samenzwering van de gemakzucht” (“conspiracy of complacency”) in de hele wereld. Ze hopen nog altijd met enkele aanpassingen de boel op te lossen. Maar dat zal niet lukken, want we hebben nu al teveel CO2 in de lucht en de 2 graden-grens zijn we nu al aan het overschrijden. Dus emissiereductie volstaat niet, we moeten CO2 uit de atmosfeer halen, en dat zou een kolossaal onderzoeksprogramma en uitvoeringsproject moeten worden, zoiets als het Manhattan-project (atoombom, WO II). Daar zouden de huidige politici zich moeten op richten, want onze overleving hangt ervan af. Dan kunnen onze kinderen weer een toekomst hebben. Peter Wadhams op youtube (zie min. 17′ tot 19′)

Jeugdacties

 

Mythes

 

Migraties

 

Nieuwsmedia

Mediatijd voor klimaat

Groen: nieuwstijd voor klimaat in enkele top VS-TV-nieuwsshows

Mainstream media = klimaatsceptici?

  • 3/2017 onderzoek naar “VS-media over klimaat 2016” schokkend resultaat: VS-media spendeerden nauwelijks 50′ aan klimaat, nog veel minder dan in 2015 (Guardian 27/3/2017)
  • 8/2016 Georges Monbiot: …als het de mensheid niet lukt de klimaatchaos te vermijden, dan zijn de eerste schuldigen de nieuwsmedia, die ons niet informeren… en als die media niet eens kunnen berichten over de financiële belangen waarin ze zelf verstrikt zitten, over wat kunnen ze dan wel objectief berichten?… lees de column in The Guardian)
  • 12/2015 Een onderzoek, uitgevoerd kort voor en na COP21 in Parijs (december 2015) wees uit hoe het klimaat uit de hoofdlijnen van het nieuws is weggezonken, zowel in Europa als in de VS (The untold story: climate change sinks below the headlines)
  • 2015 In light of what we know about global warming, about how it’s already destroying communities across the world, about how it is already literally killing tens of thousands of people, and about how it could lead to the Earth’s sixth mass extinction, it’s hard to see the [US] mainstream’ media’s coverage – or lack thereof – of climate change as anything less than morally and ethically criminal.
    Situatie in de VS. Bron: truth-out.org & globalresearch.ca (2014-2015).
  • 2019 update: Media Matters berekende dat de nieuwstijd over klimaat in belangrijke TV-shows in de VS in 2019 weliswaar toenam, maar nog steeds belachelijk weinig was, in kwantiteit en ook in kwaliteit. En de groepen die het eerst en het ergst te maken krijgen met klimaatstoringen, bleven al helemaal buiten beeld. (grist, 27/2/2020)

 

Ongelijkheid

Onze economische welvaart is een bron van CO2-uitstoot en dus opwarming, maar ook sociaal-economische ongelijkheid is een bron van klimaatverstoring, vinden deze wetenschappers (24/5/2017).

 

Oorlogen