Klimaatkaart EU-parlement: een lachertje!

Op basis van een rapport van het Europees Milieuagentschap liet het Europees Parlement een kaartje (infographic) opmaken met de gevolgen die de klimaatverandering waarschijnlijk meebrengt voor de diverse (zeven) regio’s van Europa:

 • Boreaal (Zweden, Finland, Baltische staten)
 • Arctic (Ijsland)
 • Bergstreken
 • Mediterrane streken
 • Atlantische zone
 • Continentaal Europa
 • Kustgebieden

Het zijn su-per-bra-ve klimaatvoorspellingen geworden. Meer dan een beetje ongemak hoeven we niet te vrezen, en dan nog: zo wordt voor de Europese kustgebieden met geen woord gerept over het risico op (super-)stormen of  overstromingen! Stijging van de zeespiegel wordt wel vermeld door het Milieuagentschap, maar in de infographic van het Parlement hoeven we daar niet meer voor te vrezen! Voor de Atlantische zone worden wel meer realistische prognoses gegeven. En de Mediterrane gebieden, die zijn dan weer de klos.

België
is op de kaart verdeeld in twee zones
Noordwest (“linksboven”) van de lijn Charleroi-Mol = Atlantische zone

 • meer en heviger regenbuien
 • hogere rivierstanden, met risico van overstroming
 • hoger risico op stormschade in winter
 • meer slecht weer
 • maar joepie: minder verwarmingskosten!
Zuidoost (“rechtsonder”) van de lijn Charleroi-Mol = continentaal Europa

 • meer extreem weer
 • drogere zomers
 • hoger risico op rivieroverstromingen en bosbranden
 • hogere kosten voor koeling