Hernieuwbare energie?? CO2-uitstoot blijft stijgen (BP)

In groene kringen wordt hoog opgegeven met de sterk dalende prijs en gestegen toepassing van hernieuwbare energie. Maar hernieuwbare energie blijkt ook in 2018 slechts een marginale rol te spelen in de groeiende totale energiehuishouding van de wereld in 2018:

  • wind en zon groeien (14,5% in 2018) maar waren goed voor amper 4% van de totale energiemix (of 10% als je waterkracht meerekent
  • “hernieuwbaar” deed wel de prijzen van lithium en kobalt sterk stijgen
  • het mondiale energieverbruik steeg met 2,9%, bijna het dubbele van het afgelopen decennium (in de VS zelfs 3,5%) – een pervers neveneffect is trouwens dat meer extreem weer leidt tot hoger energieverbruik (verwarming, airco)
  • de totale productie van olie, gas en steenkool blijft stijgen, en dus ook de CO2-uitstoot.

Een en ander blijkt uit het gezaghebbende energie-jaarrapport van BP.1 Commentaar van Spencer Dale (chief economist bij BP): “mijn gok is dat wanneer volgende generaties terugblikken op de huidige statistieken, zij een wereld zien met een weliswaar groeiend maatschappelijk bewustzijn inzake klimaatverandering, maar waar de feitelijke energiegegevens koppig in de verkeerde richting blijven bewegen. Een groeiende wanverhouding tussen hoop en realiteit. In die context vrees ik – of hoop ik – dat 2018 het jaar zal blijken waarin deze mismatch een hoogtepunt bereikte.”

Lees verder:


Het rapport van oliereus BP werd gepresenteerd onder de titel Energie in 2018: een onhoudbaar pad. Met “onhoudbaar” worden de klimaatdoelstellingen (“Parijs”) bedoeld, niet de prestaties van BP: