Groene Zwaan: mainstream economen somber over catch-22

Voor economen is een zwarte zwaan (black swan) het schrikbeeld van een catastrofe (met financieel-economische gevolgen) die totaal onverwacht uit de lucht komt vallen. En met het klimaat verwachten ze nu een groene zwaan, even rampzalig, maar “groen” (nou ja…). Bovendien een catch-22.

Het rapport The green swan van de internationale bankiers van BIS/Banque de France zegt dat klimaatgebeurtenissen wel eens de volgende financiële crisis kunnen veroorzaken. En dat dit onmogelijk te voorspellen valt (in bankierslatijn …”that these risks pose a particular challenge to economists trying to model economic outcomes“). Een catch-22:

  • zelfs wij bankiers (!) zullen niet immuun blijven voor de sociale impact van klimaat, alleen al extreem weer kan grote financiële schade veroorzaken
  • een grondige transitie omslag van de economie zal zijn effect hebben op elk aandeel en onderdeel, dat gaan we er niet doorkrijgen zonder autoritair bestuur (in bankierslatijn “Such sacrifices may shock citizens and be difficult to administer in democracies.”
  • schuldenberg en ongelijkheid kunnen we nog aan, maar klimaat is een ander verhaal (in bankierslatijn “Debt, inequality and environmental damage are major issues for growth sustainability… However, one could argue that the first two are cyclical whereas the third is potentially structural.”)
  • vroeger konden we ons eruit werken met economische groei, maar als het klimaat roet in het eten gooit, dan wordt het linke soep (in bankierslatijn “if climate change makes a sustainable path forward for growth untenable, then our modern societal organization around this economic policy could be upended
Deutsche Bank;
The problem for the environmental lobby is that a world without economic growth may create a damaging backlash against such climate policies. Nevertheless, the problem with the status quo is that the irreversible damage to our planet will increase.”
On the one hand, modern civilization is screwed. On the other hand, modern civilization is screwed (slotcommentaar van Yahoo).
Vrij vertaald:
“Het probleem van een doortastende klimaattransitie is dat een wereld zonder economische groei kan leiden tot felle oppositie tegen een dergelijk klimaatbeleid. Maar het probleem met de status quo is dat de onomkeerbare schade aan onze planeet zal toenemen.”Slotcommentaar van Yahoo: Enerzijds is de moderne beschaving naar de knoppen. Aan de andere kant is de moderne beschaving… naar de knoppen, of… catch-22

Bronnen