Gortdroge studie: voedselproductie bedreigd

Vulnerabilities to agricultural production shocks: An extreme, plausible scenario for assessment of risk for the insurance sector.

In deze wetenschappelijke studie uit 2016, bestemd voor de verzekeringssector, wijzen de auteurs op de kwetsbaarheid van de landbouwproductie in de wereld, wanneer klimaatfactoren ingrijpend en onderling gecombineerd zouden toeslaan in de landbouw (in deze studie een “plausibel” scenario genoemd) . Dit kan ontaarden in een wereldwijde humanitaire, sociale en economische crisis.

Een korte, menselijke vertaling van de  conclusies:

Het ziet ernaar uit dat we ons beter voorbereiden op steeds ernstiger landbouwrisico’s. Deze worden in de toekomst mogelijk nog versterkt door de complexiteit van de voedselsystemen: die zijn zeer efficiënt, maar daardoor ook kwetsbaar, en intens met elkaar verbonden. Bij die voorbereiding zullen de wetenschap, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, nationale en mondiale overheden moeten samenwerken.

Het door ons uitgewerkt scenario suggereert dat aanzienlijke productieschokken die meerdere landbouwgewassen tegelijk treffen, plausibel zijn, en een grote maatschappelijke invloed kunnen hebben. Het scenario heeft de bedoeling de industrie en de academische wereld ertoe aan te zetten om de huidige kennis en het beheer van de agrarische klimaatrisico’s te evalueren, en risicobeperking te stimuleren.

De verzekeringssector moet het concept “agrarische klimaatrisico’s” verruimen van eenvoudige gewasverzekering naar meer systemische, en onderling verwante risico’s en onzekerheden. Een betere inschatting van de kwetsbaarheden is van essentieel belang voor tijdige en accurate reacties op voedselsysteemschokken, en voor het voeren van een preventief beleid.

De landbouw – en dus de mensheid – staat voor extreme uitdagingen in de komende jaren tot decennia. De wetenschap, het beleid en de landbouwsector moeten zich samen inspannen om landbouwklimaatrisico’s beter te kunnen inschatten en beheren. De risico’s hebben immers ingrijpende humanitaire, economische en ecologische gevolgen.

Lees het hele rapport op http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096316300080

Update 22/2/2017: FAO ziet in deze studie afdoende voedselproductie enkel mogelijk mits grondige hervormingen (en zie jij die komen?)

Update 10/6/2017: en nog een studie (Reuters, 9/6/2017)