Duurzaam beleggen? Greenwashing!

In 2019 kondigde de oliereus BP aan dat hij zich terugtrok uit Alaska. De olievelden werden er verkocht. Een belangrijke stap om de emissies van broeikasgassen ­terug te dringen, benadrukte het bedrijf. Het leek een antwoord op toenemende druk door de aandeelhouders. Wat er niet bij verteld werd, is dat de koper van de velden de productie vervolgens opschroefde en de emissies de hoogte in joeg.

Wat je al langer kon vermoeden, wordt nu bevestigd door Tariq Fancy, voormalig directeur-investeringen bij BlackRock, een van de grootste vermogensbeheerders die kort geleden “het licht zag”, en “het ware groene pad is ingeslagen”. Allemaal greenwashing, en ronduit schadelijk omdat het noodzakelijke maatregelen vertraagt. Bovenaan zijn openingsanekdote. Tariq Fancy’s belangrijkste argumenten:

  • we kijken naar indi­viduele bedrijven, niet naar de meetbare gevolgen op het terrein.
  • een probleem als de ­klimaatopwarming kan de markt niet zelf oplossen. Kijk naar de invloed van duurzaam beleggen op de wapenindustrie: vele fondsen boycotten die, en toch floreert die business als nooit tevoren. Er zijn ­altijd voldoende niet-duurzame investeerders te vinden die er wel geld in willen steken.’
  • het is ook vaak een kwestie van een zuiver geweten, maar dat verandert niets structureel: ‘Moslims steken hun geld niet in alcoholproducenten. Dat dringt de alcoholproductie niet terug.’
  • maken groene obligaties het niet makkelijker om duurzame energieopwekking gefinancierd te krijgen? Niet noodzakelijk, zegt ­Fancy. Zodra het rendabel is, komt er geld, ook zonder het label duurzaam
  • fondsen moeten rendabel blijven, en dus worden de regels wat “omgebogen”. Neem nogmaals de ­wapenfinanciering, je zou dan ook niet in Walmart mogen investeren, maar dat ligt moeilijk. Dus ­komen er regels als: er mag maar een beperkt deel van de omzet uit wapens komen.’
  • bij fossiele brandstoffen komt het in de praktijk erop neer dat een deel van de markt er wat minder geld in steekt. Voor de bedrijven zelf heeft dat nauwelijks impact.’

Conclusie van Tariq Fancy

Duurzaam beleggen vertraagt noodzakelijke ingrepen. De overheid moet harde maatregelen nemen, in plaats van mee te gaan in de veronderstelling dat de markt het zelf kan oplossen.

Bronnen

Aansluitend: Kevin Anderson 30/11/2017

De kritische Britse klimaatwetenschapper Kevin Anderson zet in deze youtube-conferentie in Zweden de heersende klimaatmodellen nog maar s duidelijk in hun hemd (en hij heeft nog enig geloof in hernieuwbare energie). Dateert van 2017 met vaak de term “dringend”, en er is tot nu toe weinig gebeurd.