Doomsday Clock weer dichter bij fatale 00u00


De doemdagklok geeft aan hoe dicht de mensheid zich bij een door de mens zelf veroorzaakte wereldwijde ramp zou bevinden. De klok geeft het aantal minuten voor twaalf (middernacht) weer, waarbij middernacht een voor de menselijke beschaving fatale ramp voorstelt. (wikipedia)

De klok schommelde sedert 1947 van 2 tot 12 minuten voor “het einde”.

Op 26 januari werd de klok op tweeënhalve minuut voor 12 gezet. Redenen zijn onder meer het falende beleid inzake klimaatveranderdering en de aanhoudende nucleaire dreiging (onder andere door de Noord-Koreaanse atoomproeven). De onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse beleid door het aantreden van president Trump wordt ook als oorzaak aangeduid. (wikipedia)

Duidelijk: parallel aan de klimaatchaos kan ook oorlog of sociaal verval (zie blogbericht) ons de das omdoen. Er zijn overigens wel meer punten van (nucleaire) oorlogsdreiging: Oost-Europa, Midden-Oosten, India/Pakistan… Zie ook de waarschuwing van Gorbatsjov aan Time (deredactie.be).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *