Categoriearchief: Berichten

Waarschuwing van David Attenborough

David Attenborough waarschuwtDe Britse natuuronderzoeker David Attenborough heeft dinsdag in een digitale VN-Veiligheidsraad gewaarschuwd dat klimaatverandering de grootste bedreiging ooit is voor de veiligheid van de mens. Hij wees de 15 leden in de vergadering, voorgezeten door de Britse premier Boris Johnson, op hun plichten en verantwoordelijkheden: ‘Ik benijd u niet om de verantwoordelijkheid die dit op u allen legt.’

If we continue on our current path, we will face the collapse of everything that gives us our security: food production, access to fresh water, habitable ambient temperature and ocean food chains. And if the natural world can no longer support the most basic of our needs, then much of the rest of civilisation will quickly break down. Please make no mistake. Climate change is the biggest threat to security that modern humans have ever faced. I don’t envy you the responsibility that this places on all of you and your governments. Some of these threats will assuredly become reality within a few short years. Others could, in the lifetime of today’s young people, destroy entire cities and societies, even altering the stability of the entire world. Perhaps the most significant lesson brought by these last 12 months, has been that we are no longer separate nations, each best served by looking after its own needs and security. We are a single, truly global species whose greatest threats are shared and whose security must ultimately come from acting together in the interests of us all. I do believe that if we act fast enough, we can reach a new stable state. It will compel us to question our economic models and where we place value, invent entirely new industries. Recognise the moral responsibility that wealthy nations have to the rest of the world and put a value on nature that goes far beyond money and through global cooperation. We may achieve far more than tackling climate change. We may finally create a stable, healthy world where resources are equally shared. We may, for the first time in the entire history of humanity, come to know what it feels like to be secure.

Als we doorgaan op onze huidige weg, zullen we te maken krijgen met de ineenstorting van alles wat ons onze veiligheid geeft: voedselproductie, toegang tot zoet water, een leefbare omgevingstemperatuur en voedselketens in de oceaan. En als de natuurlijke wereld niet langer onze meest elementaire behoeften kan ondersteunen, zal een groot deel van de rest van de beschaving snel uiteenvallen. Vergis u alstublieft niet: klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de veiligheid waar moderne mensen ooit mee te maken hebben gehad. Ik benijd u niet de verantwoordelijkheid die dit op u en uw regeringen plaatst. Sommige van deze bedreigingen zullen al binnen enkele jaren zeker werkelijkheid worden. Anderen zouden, in het leven van de huidige jongeren, hele steden en samenlevingen kunnen vernietigen, en zelfs de stabiliteit van de hele wereld kunnen veranderen. Misschien wel de belangrijkste les die we uit deze afgelopen 12 maanden kunnen trekken, is dat we geen afzonderlijke naties meer zijn, die ieder het best gediend zijn door voor de eigen behoeften en veiligheid te zorgen. We zijn één enkele, werkelijk mondiale soort die de grootste bedreigingen delen en waarvan de veiligheid uiteindelijk moet komen uit het gezamenlijk optreden in het belang van ons allemaal. Ik geloof wel dat als we snel genoeg handelen, we een nieuwe stabiele staat kunnen bereiken. Het zal ons dwingen onze economische modellen ter discussie te stellen, onze warden te herzien, en volledig nieuwe industrieën uit te vinden. Erken de morele verantwoordelijkheid die rijke landen hebben voor de rest van de wereld en geef waarde aan de natuur die veel verder gaat dan geld. Door mondiale samenwerking kunnen we veel meer bereiken dan het aanpakken van de klimaatverandering. We kunnen eindelijk een stabiele, gezonde wereld creëren waar hulpbronnen gelijk worden gedeeld. We kunnen, voor het eerst in de hele geschiedenis van de mensheid, eindelijk ervaren hoe het voelt om veilig te zijn.
(vertaling met dank aan https://www.reverso.net/)

Bronnen:

 

Collapsologen van onderuit bekeken

New York Times Magazine vraagt zich tussen de lijnen af of het concept “instorting” (collapse) niet in zekere zin een “mannelijk” concept is, een concept voor strategische denkers in denktanks die de wereld in alle veiligheid bekijken van bovenaf, in machtsstructuren. Andersom kan je de snelle veranderingen ook benaderen vanuit de beleving van de betrokken personen. Een heel ander perspectief.

Wetenschappers die de instorting van beschavingen onderzochten, vallen min of meer in twee groepen uiteen. De eerste, gedomineerd door Tainter, zoekt naar grote verhalen en eenvormige verklaringen. De tweede groep is meer geïnteresseerd in de specifieke omstandigheden van de samenlevingen die zij bestuderen.

Patricia McAnany, prof aan de University of North Carolina in Chapel Hill, behoort tot de tweede groep, en trekt het concept van ineenstorting (‘collapse’) in twijfel.
McAnany wijst op het verschil tussen de samenlevingen van de noordelijke en zuidelijke Maya laaglanden tijdens het eerste millennium na Christus. De zuidelijke regio – wat nu Guatemala, Belize en delen van Zuid-Mexico is – Was rigider hiërarchisch, met ‘uitgesproken ongelijkheid’ en een systeem van erfelijk koningsschap. Dat was niet zo duidelijk het geval op het schiereiland Yucatán in het noorden. Rond de tijd dat in de negende eeuw een verwoestende droogte woedde, werden de zuidelijke laaglandsteden verlaten, de gemeenschappen in het noorden niet.

Wat lijkt op een ineenstorting van die zuidelijke regio’s, kan ook gezien worden als een gedwongen spreiding. Voor de hogere klassen – die het eerst vluchtten – zal het wel geleken hebben op het einde aan de wereld, maar de meeste mensen stemden simpelweg “met hun voeten,” en migreerden naar meer leefbare gebieden in het noorden en langs de kust. Dat is nu natuurlijk niet langer zo makkelijk, zegt McAnany. “we zijn te vastgepind en aan plaatsen gebonden.” Zonder de mogelijkheid van migratie, of van echte structurele veranderingen om de middelen billijker te verdelen, “gaat op een gegeven moment het hele ding ontploffen – kan niet anders.”

Voorbeeld van zo’n “mannelijk-structurele” benadering is het -overigens lucide – commentaar van “intellifone” op reddit:
Civilization isn’t collapsing. The American empire. The American hegemony over earth is. There will be a period of instability and likely some localized regional wars. China and Russia will dust up. Europe will honestly probably be fine. They’ll likely strengthen the EU as borders continue to remain open and culture and ethnicities homogenize or spread out.
There are going to be a bunch of African wars as those countries central governments strengthen and decide they need resources or want to undo some of the colonial boundaries. Then Africa will end up with a few regional unions. That’s already happening but the wars will be internal to that union and then they’ll regroup and tighten up like the EU did in Europe.
China is headed for war internally also. They have too many foreign educated people and a growing middle class. Either whoever replaces Xi will be a reformer or there’s going to be some kind of internal power struggle amongst the rich and upper middle class and there will be a lot of Hong Kong’s.
Australia is going to become a more Asian nation. They’ll resemble something like Singapore where they’ll be a pan-Asian nation with a western style democracy. And they’ll need to strongly ally with a bunch of those island nations as a buffer against China. Australia will be the first majority drone military with a mostly drone Air Force. Their population isn’t big enough otherwise.
Central and South America will largely stay the same politically. There will continue to be a growth in indigenous political participation but otherwise I’m not expecting large scale expansion or invasion or collapse.
But the American empire is collapsing. It doesn’t have to, but over the next 20 years if nothing significantly changes, it will. America seriously needs huge changes in education, specifically civics, and also a huge cultural shift from individualism to collectivism. Hollywood will need to play a huge role in that. Otherwise we’re screwed.

 

Stijn Meuris: het momentum is naar de kloten

Stijn Meuris, mede-oprichter van “de Klimaatzaak“, is ronduit pessimistisch in een interview met het magazine Wilfried.

U bent een van de initiatiefnemers van Klimaatzaak, mijnheer Meuris. Dat wil via rechtszaken de overheid tot meer daadkracht in haar klimaatbeleid porren.

MEURIS Over het klimaat kan ik kort zijn: het momentum is naar de kloten. Bij de oprichting |! van Klimaatzaak, in 2014, dachten we echt dat we iets konden veranderen. De vraag aan de ‘ rechter was simpel: ‘Edelachtbare, vindt u dat de regering zich moet houden aan haar eigen engagementen?’ Zes jaar later staan we door de | vertragingsmanoeuvres van Joke Schauvliege nergens. Pas volgend jaar wordt over de grond van de zaak gepleit. In Nederland heeft de rechtbank er veertien maanden over gedaan om een uitspraak te doen. En die uitspraak was |: kraakhelder: de staat moet in het jaar 2020 : 25 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.
Aan het begin van de lockdown dachten we nog even dat COVID-19 een katalysator zou kunnen zijn voor echte verandering, Ik wist al snel: ‘Forget it” China grijpt de pandemie nu al aan om economisch de forcing te voeren.

Over het klimaat kan ik kort zijn: het momentum is naar de kloten

KROLL Ik ben ook pessimistisch. De economische problemen zijn niet te overzien, ze gaan alles uit de kast halen om de machine weer op gang te krijgen. Wie ooit de illusie heeft gekoesterd dat het over and out was voor Ryanair: (schudt het hoofd) ze zijn een nieuwe prijzenoorlog begonnen. De coronacrisis heeft een economische crisis gebaard, en nu zit het muurvast: als we nu doen wat we moeten doen om het klimaat te redden, treffen we mensen die nu al aan de grond zitten. Alle voorstellen die Greta Thunberg deed en die vanzelfsprekend leken, lijken nu dwaasheden.

MEURIS Het discours raakt de mensen niet meer. Als je erover begint, ben je onsympathiek en links. Terwijl er niets links of rechts is aan het klimaat. Ik begrijp niet dat een land als het onze, dat zo sterk staat op het vlak van R&D, het klimaatprobleem niet als een kans aangrijpt.
En plus: de Belg vindt zo’n hittegolf als die in september te gek. Nog nooit werden zoveel zwembaden verkocht als deze zomer, terwijl het grondwaterpeil nooit zo laag stond. Wij zijn een raar volk,

Het discours raakt de mensen niet meer

KROLL Als onderzoekers zeggen dat we hier binnenkort het klimaat hebben van in Valences, applaudisseren wij. Maar als ik toch nog enig perspectief mag bieden: mijn twee zoons zijn allebei vegetariër en rijden niet met de auto. Ze zijn niet eens ecologisch geïnspireerd, het is vanzelfsprekend. Mijn ene zoon zegt: ‘Over twintig jaar kunnen we ons niet voorstellen dat we ooit vlees hebben gegeten.’ Het is goed mogelijk dat hij een voortrekker zal blijken, maar voor hetzelfde geld blijft die way of life een hobby van een kleine groep rijke mensen, Want ik heb weinig mensen uit Molenbeek gezien op de klimaatbetogingen.

Dubbelinterview met Meuris & Kroll in het magazine Wilfried (nr. 1 herfst 2020).

Ga nog een laatste keer kijken!

In een verrassende wending lanceert de (brave) Amerikaanse National Wildlife Federation een nieuwe campagne:

“We vragen de Amerikanen in het hele land om nog een laatste blik te gaan werpen op de natuur om hen heen, voor die helemaal is verdwenen.” Op die manier kunnen de mensen nog een sterk mentaal beeld van de natuurlijke wereld vormen om later, wanneer alles is verdwenen, aan terug te denken. “Ga naar een mooi uitzichtpunt, neem foto’s, zolang het niet overstroomd is, of in brand staat. Neem gewoon de flora en fauna om je heen in je op, want laten we er niet omheen draaien, het zal er niet veel langer ongeschonden bij liggen.”

Het beste wat je nu kunt doen is ervoor zorgen dat je er een mooi laatste herinnering aan hebt.

Maar in de persbriefing nadien kondigde het NWF aan dat het al te laat was en dat de Amerikanen hun kans al hadden gemist.

Voor alle duidelijkheid: dit is weer zo’n staaltje van cynisch sarcasme, handelsmerk van de Amerikaanse site The Onion 4/9/2020. De “echte” National Wildlife Federation is een ongevaarlijke burgerclub.

IJsberen zetten eerste stappen in de ruimtevaart

Bemoedigend rapport concludeert dat ijsberen ruimtevaartkennis hebben ontwikkeld, waardoor ze mogelijk kunnen ontsnappen aan een oververhitte planeet

Het wordt zonder meer een “wetenschappelijk wonder” genoemd. Uit onderzoek van het USGS Alaska Science Center is gebleken dat deze ijsberen, of Ursus maritimus, duidelijk de intentie vertonen om de Aarde te verlaten. Daartoe hebben ze zich een elementair begrip eigengemaakt van de voortstuwing van straalvliegtuigen, aldus hoofdonderzoeker Adam Yelnich, die eraan toevoegt dat hij en zijn team verschillende blauwdrukken en rudimentaire ruimteschepen hebben ontdekt, geconstrueerd uit vissen, drijfhout en ijs. De toestellen lagen verspreid over de arctische kusttoendra.

Dit is weliswaar nog steeds een relatief nieuwe evolutionaire ontwikkeling, maar toch hebben we oudere ijsberen met hun welpen gespot, terwijl ze die basiskennis van techniek en natuurkunde bijbrachten. Helaas zijn al hun testraketten tot nu toe ontploft zodra ze de atmosfeer verlieten, waardoor de ijsberen enigszins verward reageren.” In de pers bevestigde Yelnich dat de ijsberen nadien 24 uur per dag aan de slag waren gegaan in hun ruimtevaartateliers, nadat Russische sneeuwluipaarden met succes een raket in een baan om de Aarde hadden gelanceerd.

Lees het vervolg op de satirische site The Onion 22/7/2020.

Veteraan Kevin Anderson bevestigt wetenschappelijke (zelf)censuur

Kevin Anderson (wikipedia) is een gerespecteerde veteraan-klimaatwetenschapper. In een interview geeft hij de wetenschappelijke censuur toe. Het komt er eigenlijk op neer dat klimaatwetenschappers de politici naar de mond praten, terwijl ze “off the record” veel kritischer zijn. Jongere, meer uitgesproken academici, worden de mond gesnoerd. Het was bekend, maar het doet goed als een veteraan het bevestigt; Anderson zegt onder meer:

“Ik ben me pas echt bewust geworden van de misleidende en gevaarlijke invloed van sommige senior-academici op hun jongere collega’s in de afgelopen twee jaar. Het werd onder mijn aandacht gebracht bij een van de grote klimaatconferenties  (COPs) waar ik bij was. Kletsend met mensen zonder grijs haar werd het steeds duidelijker dat veel van hen door hun collega’s en supervisors werden gewaarschuwd omdat ze moeilijke vragen hadden gesteld. Ik vond dit echt moeilijk te geloven. Maar hoe meer ik hierover vroeg, hoe meer ik me realiseerde dat ik in een naïeve bubbel leefde, en me er niet van bewust was hoe een levendig academisch debat onder jongere academische collega’s bewust wordt verstikt. En dit is niet iets wat alleen anderen elders doen. Ik hoor nu dat collega’s met wie ik al jaren heb samengewerkt en die ik goed ken – vaak over de koffie of een biertje – ook actief de bijdragen van ‘hun’ jongere collega’s hebben afgezwakt en ingeperkt.”

Lees het hele interview bij resilience.org 18/6/2020

Prins Prospero en de Rode Dood

Het virus van de Rode Dood teisterde het land, maar in het verhaal van Edgar Allan Poe riep Prins Prospero zijn edelen samen voor een overvloedige maskerade terwijl de wereld om hen heen desintegreerde. Hij was er immers zeker van dat hij de Rode Dood kon bedwingen.

Net als Prospero hebben wij niet enkel werkloos toegekeken tijdens de vernietiging van onze wereld in de laatste decennia. We hebben zelfs gefeest. Ecosystemen, bossen en het klimaat in de wereld zijn al tientallen jaren om ons heen aan het instorten, en toch blijven we doen alsof ons niets echt kan gebeuren. We blijven ons zelfgenoegzaam wentelen in de illusoire veiligheid van ons “paleis van beschaving”.

Zo begint het bittere essay Celebrating Apocalypse van Eric Clay bij medium.com. Lees hier verder

Eckhart Tolle: Transcending Limitations to Awaken

Transcending Limitations to Awaken (3 juli 2020)

Hij lijkt op een dromerige, zelfs zagerige New Age-profeet, maar als je de boodschap laat doordringen, besef je dat hij een punt heeft, eigenlijk HET punt heeft, namelijk dat het allemaal in “the mind” zit, in onze geest. Slagen we erin die om te turnen, dan hebben we ons doel bereikt, al is niet gezegd hoe dat er dan uit zou zien…

Als je Jem Bendell (1 van de filosofen achter Extinction Rebellion) beluistert, is klimaatactie (laat staan Green Deals) vrij zinloos omdat de globale instorting (“collapse”) op korte termijn onvermijdelijk is. Je zou dan, als je niet rebelleert met Extinction Rebellion, je kunnen voorbereiden op die collapse, niet als prepper maar in bv. kleinschalige buurtnetwerken. Maar dat blijft ook, in termen van Echhart Tolle, werken aan de vorm. Een ander spoor is “the Mind” en werken aan die mentale switch. Minstens theoretisch zouden we de “collapse” kunnen afwenden door tijdig -met z’n allen- mentaal te switchen. En het feit dat de meesten dat onwaarschijnlijk vinden, toont aan dat we mentaal nog in die “vormen” denken en zweven. Wordt vervolgd… 😉

Gevoelige tenen (1)

Even sprokkelen in enkele gevoelige kwesties van nu.

Economie financieel ondersteunen? Stop die “pacemaker”
Tim Watkins verhaalt in zijn blog (“a running commentary on the slow motion train wreck that is Western civilisation in general and its British variant in particular”) hoe mevrouw Nina Adamowicz (71) haar dokter verzocht haar pacemaker uit te schakelen om een zachte zelf-euthanasie te bewerken – ze leed erg onder haar chronische hartkwaal. Watkins vergelijkt de herhaaldelijke injecties van centrale banken in de economie met een pacemaker, en vindt dat wij ook moeten verzoeken die injecties te stoppen, zodat onze economieën -hopelijk niet al te bruusk- tot stilstand kunnen komen. Een doordenkertje…

Groen taboe: geboortebeperking
Als je in milieu- of klimaatdebatten durft pleiten voor geboortebeperking, ben je automatisch een racist, en waarschijnlijk een oudere, witte man met vette privileges. Dat ondervonden Michael Moore en Jeff Gibbs na hun documentaire Planet of the Humans (2019), met hun voorzichtige pleidooien voor beperking van het aantal mensen. Uiteraard hebben babies in welvarende landen een vele malen grotere voetafdruk van babies in, zeg maar, Nigeria (190 miljoen inwoners). Maar het is een raadsel hoe dat land meer dan 400 miljoen inwoners in 2050 een fatsoenlijk leven gaat bezorgen, of zelfs voeden. Een cru devies als “Rijke landen, consumptie beperken! Arme landen: geboortes beperken!” is de logische conclusie van Planet of the Humans, maar het werkt als een rode lap op “correcte groene stieren” als Georges Monbiot (milieucommentator The Guardian) en Josh Fox (docu Gasland), die het al gauw hebben over racisten of eco-fascisten (zie lijst met commentaarlinks).

Zie ook http://www.worldpopulationday.org/

Klimaatwetenschappers gooien handdoek in de ring: game over

Klimaatwetenschappers schreven in mei 2020 een grimmige open brief naar The Guardian, en Jem Bendell vat het voor ons samen in zijn blog:
“Het is game-over voor het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering, nu overheden de goedkoopste en snelste terugkeer naar consumptie plannen. Niet verenigbaar met een temperatuurstijging van maximum onder 2°C, laat staan 1,5°C. Het is tijd om ons collectieve falen te erkennen om te reageren op klimaatverandering, de gevolgen ervan te identificeren en de enorme persoonlijke, lokale, nationale en mondiale aanpassing te accepteren die ons allen te wachten staat.”

Op vragen van journalisten reageerden de wetenschappers in juni 2020 (citaten):

  • “een globale en algemene instorting (collapse) is het meest waarschijnlijke resultaat van het huidige traject”
  • “we zijn al aardig op weg naar een instorting… de interventietijd die we nog hebben is in veel gevallen minder dan de tijd die nodig zou zijn voor een duurzame transitie”
  • “we krijgen een algehele verslechtering van veel levensomstandigheden, met hier en daar regionale instortingen”
  • “er is een zeer groot risico dat onze beschaving gewoon uiteenvalt. De menselijke soort zal op de een of andere manier overleven, maar we zullen bijna alles kwijt zijn wat we de afgelopen 2000 jaar hebben opgebouwd”
  • “we zitten op dit moment waarschijnlijk in de beginfase van een ineenstorting. Maar gevestigde belangen en corrupte politici, in combinatie met een bevolking die problemen graag wil ontkennen (of soms, in precaire omstandigheden, weinig keuze heeft, nvdb), overstemmen degenen die proberen de waarheid en de feiten te laten kennen”
  • “ik denk dat we al in de val zitten, en dat het waarschijnlijk alleen maar erger en sneller zal worden naarmate we verder gaan.”

De briefschrijvers krijgen steun uit onverwachte hoek: Fatih Birol, chef van het Internationaal Energieagentschap, zegt dat we nog 6 maanden hebben om nog enig klimaatbeleid in gang te zetten. Als de regeringen “snel” de oude CO2-intensieve economie willen herstellen zonder stevige duurzame investeringen, is de kans verkeken. Alweer The Guardian 18/6/2020.