Bright Green Lies: de leugens rond “duurzaamheid”

Bright Green Lies wijst op de hypocrisie en het failliet van toonaangevende milieugroepen en hun meest prominente cheerleaders. De bekendste milieuactivisten zijn niet bekommerd om de (ongemakkelijke) waarheid, of zelfs het bepleiten van rationele oplossingen om het dreigende ecocide te vermijden. In plaats daarvan zwelgen ze in leugens en de waanideeën die mensen moeten voorhouden dat er “maakbare oplossingen” zijn, in plaats van de werkelijkheid onder ogen te zien. Ze zeggen niet wat voor de hand ligt, namelijk dat we niet kunnen doorgaan met overconsumptie en industriële expansie, willen we overleven als (mensen)soort. Het milieudebat, zo betogen Derrick Jensen en co-auteurs, is vervuild door hubris en het kinderachtig verlangen van mensen in geïndustrialiseerde landen om het onhoudbare in stand te houden. Alle debatten over milieubeleid zouden moeten beginnen met het eren en beschermen van de Aarde zelf, niet de verlangens van de menselijke soort. We weigeren de juiste vragen te stellen omdat deze vragen een grimmige waarheid blootleggen: we kunnen namelijk niet blijven leven zoals we leven. Dit zou een suïcidale dwaasheid zijn. ‘Vertel me hoe je zoekt, en ik zal je vertellen wat je zoekt,’ zei de Duitse filosoof Ludwig Wittgenstein. Dit is de kracht van Bright Green Lies: Het stelt de vragen die de meesten weigeren te stellen. En in die vraag, in dat zoeken, komen diepgaande waarheden aan het licht die wij op eigen risico hebben genegeerd.”— Chris Hedges, Pulitzer Prijs-journalist en auteur van America: The Farewell Tour.

Derrick Jensen, Lierre Keith, Max Wilbert, Bright Green Lies ISBN 9781948626392

Commentaar van: Article by Julia Barnes, director of Bright Green Lies, on the environmental devastation caused by Green tech.

“To scale up the production of these technologies would require increased mining, habitat destruction, global shipping, industrial manufacturing, and the production of more toxic waste. “Renewables” are predicted to be the number one cause of habitat destruction by mid-century.
All the mining, pollution and habitat destruction simply adds to the harm being done to the planet. Nothing about the production of “green” energy helps the natural world.
Life wants to live. If we can stop the harm, nature will do the repair work that’s necessary. But there are limits to how far things can be pushed, and we are running out of time. Up to 200 species are going extinct every day. The destruction of the world is accelerating, thanks in part, to the very industries being touted as “green”. With life on the planet at stake, we cannot afford to waste time on false solutions.” reddit.com

Zie ook Planet of the Humans (2019), een docu waarin Michael Moore de draak steekt met de windmolenkerkhoven en zonnepaneelwoestijnen.

Losse nota’s (de rest verloren)

  • voetafdruk metropolen (“steden zijn de oplossing”) p317-318
  • “eco-building” p324-332
  • permacultuur? Brits experiment, na 5 jaar, leverde 700cal/dag voor 2 personen, met kippen en bijen die grotndeels buiten het perceel foerageerden… p332
  • verticale landbouw? Berekeningen: groenten voor heel UK vereisen 100.000 wolkenkrabbers, bij “verticale” teelt
  • e-auto’s? O Zehner (Green Illusions) vergelijkt ze met lage-teer-sigaretten! “Eco” van e-auto’s alleen achter de uitlaat, maar quid productie/infrastructuur/recycling? En e-auto’s vereisen wegen (=eco-destructie op grote schaal)
  • zand= zwaar onderschat mijnbouwproduct (grootste bestanddeel van gebouwen, wegen,…)
  • waterkracht & stuwmeren? Methaanuitstoot stuwmeren p385