Bedrijfsleider Crahay pleit voor nieuw soberheidsmodel

Waals boerenverstand? Eindelijk een Belgische captain of industry die ronduit waarschuwt “nee, met elektrische auto’s en windmolens gaan we er niet komen, we moeten naar een nieuw soberheidsmodel”. Uit het interview:

Toch verrassend om een bedrijfsleider te horen spreken over soberheid?ed

Dat geef ik toe. Maar als je erover nadenkt, is energie wat de economie drijft. Het transformeert materie of een situatie om goederen te produceren, zich te verplaatsen, enz. maar energie raakt meer en meer beperkt en beperkend. In de toekomst zullen we onvermijdelijk minder materiaal kunnen transformeren, zelfs met hernieuwbare energiecentrales, omdat deze voor een massale inzet veel energie zullen vergen. Er is daar een vicieuze cirkel. Ik weet zeker dat het niet zsal lukken zonder onze consumptie te verminderen.

Het terugdringen van de consumptie, leidt dat niet tot een enorme economische crisis?
Ja, als we het huidige model behouden. Maar nogmaals, we hebben een grens bereikt in de productie en distributie van materiële goederen door energie. Het is zo eenvoudig, en tegelijkertijd zeer complex. Omdat het van essentieel belang is om spoedig een nieuw economisch model uit te vinden.

Le Vif: Oui, il faudra adhérer à une certaine sobriété (ed. 46, 18/11/2021)