BBC: waar zijn de insecten heen?

Vliegjes-op-de-voorruit, weet je nog? Ze noemen dit het “vooruit-fenomeen”: als je vroeger met de auto uitreed, plakte je voorruit bij aankomst van de insecten. Dat is voorbij. Waar zijn de insecten gebleven? Wetenschappers stelden een ontstellende terugval van de insectenpopulatie vast. Geen wonder: onze landbouwgebieden zijn giftige woestijnen geworden. Monocultuur, pesticiden, openluchtindustrie van de vervuilende soort. Het meest verontrustende is nog dat in de natuurreservaten naast die landbouwgebieden de insecten… ook ontbraken.

Insecten zijn van vitaal belang voor de bestuiving, en als voedselbron voor een hele reeks “hogere” dieren: vogels, reptielen, …

De alarmklok op de BBC of het wetenschappelijk artikel in PLOS One. 19/10/2017

Intussen ook op 21/10 opgepikt door de standaard.